Slovenski biografski leksikon

Žigon Andreja, umetnostna zgodovinarka, v Ljubljani r. 2. avg. 1948 uslužbencema Urošu in Veri r. Cotič ter tu živi. Mat. je 1967 na klas. gimn. v Lj., tu 1967–73 štud. umetn. zgod. in italij. na Fil. fak., kjer je 1977 opravila tudi magisterij (Poslikave cerkva poznega 19. stol. v osrednji Slov.). Izpopolnjevala se je 1974/5 (3 mes.) v Rimu in 1976 (1 mes.) na Dunaju. Zaposlena je bila 1976–85 kot knjižničarka-dokumentalistka v Biroju 71, od 1985 je urednica pri Enciklopediji Sje. – Je članica Slov. umetnostnozgod. društva in Društva muzealcev Sje. Pri ZUZ je bila 1978–86 tehn. ur., 1985–7 članica ur. odbora.

Raziskuje cerkveno slikarstvo 19. stol. na Slov., sprva stensko, potem tudi tabelno. Dognanja je predstavila v izčrpnih kataloških objavah opusov slikarjev J. Brolla (ZUZ 1976), M. Koželja (Kamnik, 1986, z Borutom Rovšnikom) in J. Wolfa (ZUZ 1986, s F. Mesesnelom; oceni: S. Žitko, NRazgl 1987, 412; M. Komelj, Sd 1987, 1094–9). Knjižno je izšlo poleg vodnika Cerkev sv. Martina v Šmartnem pri Litiji (1980) še Cerkveno stensko slikarstvo poznega 19. stol. na Slov. (1982; oceni: F. Šerbelj, Delo 1982, št. 164; P. Krečič, Sinteza 1983, 158), ki je sinteza dotedanjega poznavanja nazarenskega slikarstva pri nas. Njene sistematične raziskave so pionirske v slov. umetn. zgod. in utirajo pot k objektivnejšemu vrednotenju oficialne umetnosti 19. stol. Razprave, članke in ocene obj. v Biltenu Slov. umetnostnozgod. društva (1978: Literatura o nazarencih; Nekateri vidiki stenskega slikarstva 19. stol.), Varstvu spomenikov (1979: Obnavljanje in ohranjevanje stenskih slikarij druge polovice in poznega 19. stol.), ZUZ (1979: Stensko slikarstvo poznega 19. stol. na Slov.; 1984: Janez Wolf; Različni vidiki nazarenske umetnosti v teku 19. stol.; Bibl prof. dr. Naceta Šumija). Sodeluje tudi pri Likovni enc. Jsle, Enc. Sje in SBL. – Prim.: osebni podatki. Resman

Resman, Blaž: Žigon, Andreja (1948–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi901062/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine