Slovenski biografski leksikon

Žibert Simon (Šime), veterinar, r. 28. okt. 1891 v Malem Rakitovcu (pri Blagovici) kmetu Ignacu in Elizabeti r. Klemen, u. 10. jan. 1970 v Ljubljani. Gimn. je obiskoval v Novem mestu (1903–6) in klas. v Lj. (1907–11), na Dunaju je od 1911 štud. veterino, bil 1915 mobiliziran in tik pred koncem vojne dipl. v Lvovu. 1922 je bil na Dunaju prom. z dis. Morphologische und biologische Studien über Bac. Erysipelatis suis (obj. Wiener Tierärztliche Monatsschrift 1922). 1919 je bil veterinar v Mozirju, 1920–2 okrajni veterinar v Krškem, nato eno leto v min. za kmetijstvo v Bgdu in poslan na specializacijo iz veter. mikrobiologije v Mödling, na Dunaj in v Budimpešto. 1924 se je vrnil v Bgd, opustil drž. službo in postal direktor zavoda za pripravo živalskih cepiv Kamendin v Novem Sadu, 1930 začel organizirati v Vrbovcu pri Zgbu serum. zavod Predović, 1931–6 direktor novoust. Jsl serum-zavoda v Zgbu, 1937–48 pa direktor Drž. veterinarskega bakteriološkega zavoda v Lj. (1946 postal odd. VEZNAVOD-a). 1948 bil izvoljen za red. prof. na FAGV v Lj. za zoohigieno in veterinarstvo za agronome, 1958 upokojen, a do 1963 je še predaval. – Bil je član Jsl veter. udruženja (Bgd) in 1924–9 sour. oz. član ur. odbora njegovega glasila Jsl veter. glasnik, po osvoboditvi član Društva veterinarjev in veter. tehnikov Sje (tudi častni član) ter Jsl mikrobiol. društva.

Napisal je knjigi Notranje in zunanje bolezni domačih živali (1952), Higiena in zdravje domačih živali (1955) ter troje skript o zoohigieni in živalskih boleznih (1949–50). Štev. razprave in članke je pisal mdr. za: Jsl veter. glasnik (Bgd, 1922: Seroterapija svinjske kuge; 1924: Diagnoza i profilaksa kod svinjske kuge; 1927: O serumima koji dejstvuju prema dveju ili više svinjskih zaraznih bolesti; 1932: Perspektiva veterinarstva v Jsli), Poljoprivredni glasnik (Novi Sad, 1928: Sredstva za lečenje metiljavosti kod goveda i ovaca), Wiener Tierärztliche Monatsschrift (1924: Verbreitung und Bekämpfung der Tierseuchen), Tierärztliche Wochenschrift (Hannover, 1925: Bivalentes Serum gegen Schweinepest und Rotlauf), ZstV (1946: Poskusi s penicilinom na različnih bakterijskih kulturah in živalih; 1947: Rdečične infekcije, Tuberkuloza živali – in ljudje, O živalskih boleznih, prenosljivih na ljudi, Anthrax pri živalih in ljudeh, Tularemija), Zbornik za kmetijstvo in gozdarstvo (1953: Zoohigiena in toksikološka presoja naših industrijskih odplak), BiolV (1952: Zapresličenje travnikov Lj. barja in obolenja pri konjih), KG, Ribiško-lovski vestnik, L idr.

Ž. je prvi slov. veterinar, ki se je znanstv. in praktično uspešno ukvarjal s proučevanjem in proizvodnjo preventivnih cepiv zlasti proti svinjski kugi, vraničnemu prisadu in ovčjim osepnicam. Proučeval je etiologijo, diagnostiko, preventivo, zdravljenje in zatiranje nalezljivih bolezni predvsem pri domačih živalih, divjadi in ribah. Marsikateremu študentu je omogočil pripravo disertacije in specializacijo iz bakteriologije, serologije in epizootiologije. - Prim.: osebni podatki; Objave Univ. v Lj. 1969/70, št. 2, 147–8; A. Stefančič, Veter. glasnik (Bgd) 1970, 413–5 (s sliko); Delo 1970, št. 11; Bibl sodelavcev Veter. zavoda Sje in veter. odd. Biot. fak., 1971; Bibl ZstV 1929–76, 1980. Sfč.

Stefančič, Ante: Žibert, Simon (1891–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi900734/#slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine