Slovenski biografski leksikon

Žibert Franc, pravnik, r. 12. dec. 1949 na Raztezu pri Brestanici rudarju Francu in Štefki r. Slivšek, živi v Ljubljani. Gimn. je obiskoval v Brežicah (1965–9), nato v Lj. štud. pravo. Po diplomi 1974 je bil pripravnik na ekonom. inšt. Pravne fak., bil i. 1. izvoljen na Pravni fak. za asistenta, 1982 za docenta (za predmeta polit. ekonomija in javne finance), 1987 za izr. prof. (za ista predmeta). Magisterij iz ekonomije je opravil 1978 na Ekonom. fak. v Bgdu, 1981 bil prom. v Zgbu z dis. Fiskalna i ekonomska komponenta budžetske potrošnje u Jsli. Z referati se je udeležil mednar. konferenc o modeliranju in napovedovanju v ekonomiji v Budimpešti 1988 (Tax structure and economic development) in Berlinu 1990 (Tax function for turnover tax in Yugoslavia).

Proučuje predvsem mehanizme delovanja narodnega gospodarstva. Napisal je knjige: Prometni davek in merjenje njegovih učinkov (1979), Politična ekonomija I (1983) in II (1985), Carine (1986, cikl.), Proračunski instrumenti (1988). Razprave in članke obj. zlasti v Ekon. reviji (1975: Neenakost v razdelitvi osebnih dohodkov v Jsli), Plasmanu i tržištu (Bgd, 1976: Istraživanje tržišta robe za higijenu i zdravlje), Finansijah (Bgd, 1978: Stope poreza na promet i njihova struktura; 1981: Odnos društvene potrošnje i društvenoekonomske strukture privrede; 1985: Mogučnosti stabilizacione fiskalne politike kroz promenu strukture neposrednog i posrednog zahvatanja poreske snage), Ekonomski analizi (Bgd, 1980: Distribucija efekta poreza na promet izmedju proizvodžača i potrošača u hemijskoj industriji). - Prim.: osebni podatki; ULj III/1. – Slika: arhiv SBL. Zabel

Zabel, Bojan: Žibert, Franc (1949–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi900463/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine