Slovenski biografski leksikon

Žerjal (Zerial) Edi (Edvard), grafik, v Trstu r. 5. okt. 1940 kmetu Viktorju in Mariji r. Maslo ter tu živi. Slov. srednjo šolo je v Trstu obiskoval 1951–5 pri Sv. Jakobu, nato slov. znanstveni licej 1955–62, kjer ga je risanja učil A. Černigoj, opravil pri njem še zasebni tečaj, se izpopolnjeval v linorezu, 1970–1 pri Ninu Periziju figuraliko, lesorez pa zlasti na mednar. tečaju za grafiko poleti 1971 v Urbinu. Vmes je začel študij na prirodosl. fak. univ. v Trstu, a ga ni končal. 1970–2 je poučeval lik. vzgojo na slov. srednjih šolah, nato se v Trstu zaposlil pri Ente di patrocinio e assistenza ai coltivatori agricoli (pokraj. urad za soc. skrbstvo neodvisnih kmetovalcev), kjer je sedaj ravnatelj. 1983–5 je štud. na graf. šoli Carlo Sbisà v Trstu. – 1979 je bil izvoljen v pokraj. svet Slov. skupnosti, od 1987 je član škofij. komisije za cerkv. umetnost, ožjega odbora Sveta slov. organizacij in podpreds. Slov. prosvete, vse v Trstu.

Poklicno se posveča vprašanjem tržaškega kmetijstva, v prostem času pa slikanju. Spočetka je delal v oljni tehniki, pozneje se izključno preusmeril v grafiko: linorez, lesorez, monotipija, jedkanica v akvatinti. Prešel je več ustvarjalnih faz, npr. cikel kraških portalov, ki očitujejo skrb za ohranitev slov. kult. dediščine; skrivnostni, nenavadni znaki in pisave (največkrat glagolica) na primor. arhitekturah, cerkv. stenah in kamnoseških členih (gl. Magda Jevnikar, M 1983, 19–20). Ž. je bil med ustanovitelji Grupe U (Robert Kozman, Deziderij Švara, Franko Vecchiet, Franko Volk, B. Zuljan) in skupine Gruppo associativo incisori. Od 1964 zelo veliko razstavlja samostojno ali skupinsko doma in na tujem. Likovno je 1987 opremil kapelico šol. sester v Ricmanjih pri Trstu, i. 1. izdelal načrte za vitraže (ž. c. prav tam in 1989 za ž. c. v Bazovici pri Trstu). Postavil je gledal. scene (npr. J. Anouilh, Antigona, 1960; Ch. Dickens, Cvrček za pečjo, 1962; I. Cankar, J. Ruda, 1964; Lučka Susič, Geniji v kratkih hlačah, 1988), ki so jih upriz. slov. tržaške šole, prosv. odri (Rojan, Boljunec, Gor.) in Slov. oder (Trst). Štev. so njegove knjižne opreme (nad 70 enot) za založbo Goriške MD, nekatere knj. je tudi ilustriral, mdr. Jože A. Markuža, V času (1983), L. Šorli, Veseli ringaraja (1983), Kažipot za skavte in skavtinje (1984), F. Jeza, Spomini iz taborišča (1985). Opremil je KGMD (1976–82, 1984–7, 1989), M (1962–3, 1972–8, 1984–9). Riše plakate za Slov. skupnost, osnutke za plakate, diplome, prapore ipd. - Prim.: Aleks. Mužina, M 1979, 13–4 (s sliko, intervju); V. Koršič v razstavnem kat. E. Ž., Gor. 1984. – Slika: arhiv SBL. Brj.

Brecelj, Marijan: Žerjal, Edi (1940–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi897666/#slovenski-biografski-leksikon (28. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine