Slovenski biografski leksikon

Žepič Sebastijan (Boštjan), šolnik in jezikoslovec, r. 18. jan. 1829 v Gozdu pri Tržiču kmetu Antonu in Tereziji r. Mali, u. 9. jan. 1883 v Zagrebu. Po osn. šoli v Križah je 1844–51 obiskoval gimn. v Lj. in se vzdrževal s priložnostnimi zaslužki. Štud. je 1851–4 na Dunaju klas. in slovansko filol., ob skromni štipendiji si pomagal z inštrukcijami, kot odličen študent pa že v 3. letniku supliral (1853/4) na akadem. gimn. Usposobljenostni izpit (iz lat., sloven. in starosloven.) za vso gimn. je opravil 1855, služboval pa na gimn. 1854–71 v Varaždinu, 1871–3 v Nov. mestu in 1873–83 v Zgbu. Od štud. let je prijateljeval z J. Trdinom, zlasti pa z M. Valjavcem (gl. pesem Sanje, Poezije 1900, 135), kateremu je pomagal nabirati ljud. pripovedke v okolici Varaždina (1858), sam zapisoval slov. ljud. pesmi; iz njeg. rkp črpal K. Štrekelj (gl. SNP I, XIV, 514; II, 514, 594 in pass.).

V času študija je za A. Janežiča anon. prevajal (z Valjavcem in Trdinom) Zgodovinski katekizem ali celi kerš.-kat. nauk …, I–III (1853) J. E. Schmida in Slovenski Goffine ali Razlaganje cerkov. leta, I (1853), za potrebe slov. gledališča iz češč. burke Kuliferda (obj. LČ 1851, št. 45–59) in Bob iz Kranja J. N. Štěpánka (obj. in upriz. 1865; gl. N 1865, 132) ter Čudodelni klobuk (1851, rkp v arhivu SGM Lj.) V. Klicpere, iz nem. pa veseloigro Pozabljenec A. Kotzebua (rkp ni v razvidu). – Sest. je učbenik Lat.-slov. vaje za 1. gimn. r. (1875, po J. A. Dünnebierju) in Slovar k »latin. vajam« za 1. in 2. r. gimn. v 2 delih (1875, I. Lat.-slov.-nem.; II. Slov.-lat.). Za veliki Lat.-hrv. rječnik za škole (Zgb 1881, soavtor M. Divković) je obdelal črke C–H, ves rkp pregledal in pripravil za tisk. Več let je zbiral gradivo za hrv. Rječnik JAZU.

Na področje jezikoslovja je segel z razpravo Poraba predlogah u Gundulića i Palmotića (Program gimn. Varaždin 1861), nabral slov. Slovnične drobtinice (SG 1867), ocenil razprave L. Hrovata Pravila za pisavo ter M. Žolgarja O slov. glagolu in O slov. sklanji (N 1867, št. 36–8, 43–6). Priredil je besedila starih hrv. pisateljev: Pjesme P. Hektorovića i H. Lucića (Stari pisci hrv., Zgb 1874), Pjesme N. Nalješkovića, A. Čubranovića … i Jegjupka neznana pjesnika (ib., 1876; gl. M. Rešetar, Ispravci i dodaci …, Rad JAZU 1894, knj. 119, 1–31), Djela F. Lukarevića Burine (Stari pisci hrv., 1878), Pjesme M. Bunića Babulinova, Maroja Oracija Mažibradića i M. Burešića (ib. 1880).

Od Ž-evih devetih otrok sta se dva sina vidno uveljavila na Hrv.: Zvonimir (1863–932) je bil pravnik, 1912–4 vodil v zgb dež. vladi prosveto in 1914–7 nar. gospodarstvo. 1888 je soustanovil Zavod za gluhoneme in 1891 Društvo za prehranu siromašne školske mladeži. Pisal je upravno-pravne in zgod. članke. – Milan (1867–922) je bil klas. filolog, učil na gimn. v Požegi, Karlovcu, od 1912 bil gimn. ravnatelj v Zgbu. Napisal je štev. knjige, mdr. Lat. i hrv. zadaće o skladnji lat. jezika (Zgb 1890⁴, več natisov), Pregled grčke knjiž. (1908) in Pregled rimske knjiž. (1908). Prim. Cuvaj VII, 111 s sliko, 418; X, 105; XI, 258; Lilek II.

Prim.: r. matice Križe (ŠkALj); Arhigimn., Matica učiteljska (Arhiv Hrv., Zgb); Cuvaj II, 944–6 (s sliko); IV, 225, 253, 287; V, 60, 254, 294, 295–7 (s sliko); EJ; Glaser III, IV; Lilek II, III; Marn XXV, 78–9; NE; Prijatelj, KPZS I, 64; II, 30; IV, 135, 138; SGL; J. Trdina, ZbD II, 108–11, 388; III, 113, 118; Znameniti Hrvati 296; nekrologi 1883: H. Badalić, izv. vel. gimn. Zgb 1882/3, 3–5; Hrv. učitelj (Zgb) 17, 65–6; J. Sket, Kres 119; F. Celestin, LZ 128–31; Z. K., Obzor (Zgb) št. 9; S št. 5; SN št. 8; – V. Burian, LZ 1925, 220–4, 291–7; Obzor. Spomen knjiga 1860–935, Zgb 1935, 198; Zbornik naučnih i knj. umjetničkih priloga biv. djaka i prof. zgb klas. gimn … 1607–957, 225, 1025; D. Moravec, Vezi med slov. in češko dramo, 1963, 153; 225 let novomeške gimn … 1971, 315, 340. – Slika: Cuvaj V, 296. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Žepič, Sebastijan (1829–1883). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi897478/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine