Slovenski biografski leksikon

Žeml(j)ič (Zsemlics) Štefan, nabožni pisec, r. 9. (krščen 10.) jul. 1840 v Murski Soboti čevljarju Jožefu in Ani r. Karlovič, u. 10. nov. 1891 v Gor. Lendavi (Grad). Dva razr. osn. šole in 6 gimn. je 1851–9 končal kot gojenec Kelcz-Adelffyjeve sirotišnice v Köszegu, filoz. in bogoslovje štud. 1859–63 v Szombathelyju, bil 1863 tam ord. Kaplan je bil 1863 in 1868–9 v Dol. Lendavi, 1864–8 in 1869–70 v Beltincih, 1870–87 župni upravitelj v Dol. Seniku in 1887–91 župnik v Gor. Lendavi. Bil je med prvimi iz Prekmurja član SM (1867–78) in MD (od 1868 dalje).

Napisal je in v samozal. izdal Návuk na szvétoga potrdjenyá szvesztva (Gradec 1871). Grafija Ž-eve prekmurščine: c = c, č = cs ali ts, sz = s, š = s, ž = zs, nj = ny, diftong ou = ô, ej = ê, včasih izpiše ej. Jezik je tak kot pri drugih prekmur. pisateljih. Poročilo (B. Raič, LMS 1869, 77; A. Fekonja, DS 1892, 176; Glaser III, 313; F. Mohorič, ČZN 1920/1, 30), da je »spisoval Zgodbe sv. pisma«, pomeni samo pripravo, saj v tisku knjiga ni izšla. 1884 je nameraval izdati prevod Janosa Nogálla Képes kis Káté (Ilustr. mali katekizem). Liturg. in nabožne članke je obj. v: Pesti Hirnök (Budimpešta 1865), Religio (1866–81, o prekmur. župnijah), Lelkipásztor (1867), Katholik (1872–5), Magyar Allam (Budimpešta 1872–6), Das Recht (Bratislava 1875–6) idr. – B. Raič je Ž-a zelo cenil, češ da ima »obilno dušnih sposobnosti« (LMS 1869, 77) in ga 1868 prosil, »da bi račil nabirati nenavadne slov. besede in pripovedke med ljudstvom, opisavati … šege … ter njegovo vsakdenjo in svetečno obleko …« (LMS 1868, 74), F. Ivanoczy pa, da smo z njim izgubili plemenitega duhovnika, katerega lepe namene so povsod križale nepovoljne razmere (Tišinska kronika). – Psevd.: Szölnöki (= Seniški).

Prim.: r. matice (ž. urad Murska Sobota); arhivalije iz časa dekana V. Ratkovića in zapisniki dekan. konferenc (dekan. arhiv Mur. Sobota); I. Zelko, Dekanija Murska Sobota, 45 (rkp v ŠkAMrb); F. Ivanocy in J. Smej, Tišinska kronika, 102–3 (ž. urad Tišina); J. Šuman, Die Slovenen, Dunaj – Těšín 1881, 166; G. Géfin, A Szombathelyi egyházmegye története, II, 1929, 373 in III, 1935, 467 (gl. ČZN 1936, 48); I. Škafar, Književni glasnik, 1937, 7, 14; L. Vecsey, A köszegi röm. kat. Kelcz-Adelffy árváhaz története 1741-941, Szombathely 1943, 475; M. Kokolj in B. Horvat, Prekmursko šolstvo, 1977, 85, 86, 88, 203, 204, 205; I. Škafar, Bibl prekmur. tiskov … 1978, 47. Škf.

Škafar, Ivan: Žemlič, Štefan (1840–1891). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi897019/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine