Slovenski biografski leksikon

Željeznov Miljutin, elektrotehnik, v Ljubljani r. 16. febr. 1930 ter tu živi, brat Dušana (gl. čl.). V r. mestu je obiskoval klas. gimn. (1940–48), štud. na Fak. za elektrotehniko (šibki tok) in 1954 dipl. Mag. je končal 1964, z dis. Sosedstveni pojav pri premih vzporednih tokovodnikih krožnih prerezov pa je bil prom. 1965. Zaposlen je bil na Inšt. za elektrozveze (IEV) v Lj. 1953–4 in 1955–8, ko je bil hkrati tudi hon. asistent na Fak. za elektroteh. Na tej fak. je 1958 postal redni asistent, 1967 docent, 1972 izr. in 1977 red. prof. (predava osnove elektrotehnike I in II, elektromagnetiko I in II, teorijo elektromagnetizma). 1981–5 je bil prodekan. Na podipl. študiju predava izbrana pogl. iz teoretske elektrotehnike in teorije elektromagnetike. 1975 je bil izvoljen za izr. prof. za elektrodinamiko na Visoki tehn. šoli Univ. v Mrbu. Strok. se je izpopolnjeval 1953 v Chemsfordu (Essex, Anglija) in 1963–4 v Moskvi (na Akad. znanosti). – Akt. se udeležuje kongresov in simpozijev (ref. obj. v kongr. zbornikih), npr. v Brnu (1975: A contribution to the solving of the skin effect in a conductor of the rectangular cross-section). – Bil je član komisije za znanstv. razisk. delo pri Skupnosti jsl univerz, član in preds. uprav. odbora sklada B. Kraigherja za štipendije, uprav. odbora Elektrot. društva Lj. ter strok. sveta Izobraževalne skupnosti za elektrotehniško in računalniško usmeritev. Bil je tudi član organiz. odbora za Dneve znanosti in tehnike SFRJ v Moskvi (1986). – Odlikovanja: red dela s srebrnim (1966) in z zlatim vencem (1984), nagrada M. Vidmarja (1979).

Med službovanjem na IEV se je ukvarjal najprej z razvojem modulatorske in demodulatorske stopnje 12 kanalne usmerjene zveze, ki je delovala na relaciji Lj.–Bled, z relejno postajo na Šmarjetni gori pri Kranju, nato sodeloval pri razvijanju 24 kanalne usmerjene zveze, razvite na osnovi prejšnje. Na fak. je začel s študijem in razvojem zbiralk za velike toke za napajanje elektropeči v Tovarni dušika Ruše in Železarni Štore ter vodil obsežen razvojni projekt za potrebe JLA. Sedaj dela na razvojni nalogi o projektiranju električnih delov indukcijskih lončnih peči za Železarno Štore.

Napisal je učbenike Osnove teorije elektromagnetnega polja (1971, 1977², 1981³ spremen. in dop., 1986⁴ razšir. izd.), Poglavja iz teorije elektromagn. polja (1976) in Osnove elektrotehnike I (1989); skripta Koordinatni sistemi (1963) in Problemi iz teoretične elektrotehnike (1967). Članke in razprave (sam ali s sodelavci) obj. mdr. v časopisih: EV (1965/6: Zwei rotationssymetrische Felder mit gegebenem Achsenpotential; 1971: Contribution to the variational formulation of an electromagnetic field; 1973: The three-phase sandwich systems; 1977: Loop method for solving skin-effect in straight conductor of rectangular cross-section; 1980: Kapacitivnostna matrika večvodniških sistemov, Sekundarni parametri večvodniških sistemov; 1981: Valovna obravnava trifaznih sistemov), Izvestija Akademii nauk Azerbadžaskoj SSR (1966: Ob opredelanii polnogo vnutrennogo soprotivlenija tokoprovoda s učjotom effekta blizosti), Elektrotehnika (Bgd, 1968: Zanimljiva primena Laplaceovog integrala u elektronskoj optici), Archiv für Electrotechnik (Berlin, 1972: Die Betriebsphasenimpedanzen eines dreiphasigen Leitersystems als Folge des Leistungsaustausches zwischen den Phasen, Bestimmung der Betriebsphasenimpedanzen in einem Dreiphasenleitersystem mit verzweigten Leitern). – Iz rušč. je prev. knj. A. A. Šternfeld, Od umetnih satelitov k medplanetarnim poletom (1958), prvo delo v sloven. s tega področja, pomembno zaradi novega izrazoslovja.

Izvedel je (sam ali s sodelavci) štev. dela, študije in raziskovalne naloge, mdr.: Tokovodni dovodi h karbidni peči Tovarne dušika v Rušah (1958/9); Teoretske in izvedbene študije za rekonstrukcijo tokovodnega sistema k redukcijski peči Železarne Štore (1966/8); The determination of the earth return impedance as the function of the height of the conductor above the earth and of the earth's resistivity (1973); Metoda URAM za reševanje stacionarnih nelinearnih magnetnih polj (1973); Električni parametri vodnikov pravokotnih prerezov (1977); Raziskovalni projekt za potrebe JLA (1980–3); Izračun in optimizacija električnih parametrov indukcijske peči (1. in 2. del, 1983/4); Računalniški program IMFCAD za projektiranje električnega dela indukcijskih lončnih peči z računalniškim sistemom ATARI (1987). - Prim.: ULj II, III/2. – Slika: arhiv SBL. Ogrinc

Ogrinc, Evgen: Željeznov, Miljutin (1930–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi896486/#slovenski-biografski-leksikon (2. april 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine