Slovenski biografski leksikon

Železnik Milan, umetnostni zgodovinar in konservator, v Ljubljani r. 27. febr. 1929 slikarju in restavratorju Petru in Mariji r. Peternel ter u. 31. maja 1987. Maturiral je 1947 na I. drž. gimn. v Lj., nato tu štud. umetn. zgodovino (prof. F. Stelè) na Fil. fak. Po dipl. 1953 se je zaposlil kot restavrator-pripravnik na Rep. zavodu za spomen. varstvo in okt. 1962 prešel na novoust. Zavod za spomeniško varstvo Lj., kjer je delal do smrti. Sodeloval je v Konservatorskem društvu in v mednar. sekciji ICOMOS (= Internat. Council for Monuments and Sites), več let pa je bil v ured. odboru ZUZ.

Značilen zanj je s teorijo, praktičnimi raziskavami in občutljivo naturo podprt način ohranjanja in prezentacije kulturnih spomenikov. Začel je s študijo o frančiškanski cerkvi v Lj., nadaljeval z delom v Goričanah, Novi Štifti, Višnji Gori, Šmarju-Sap, Ložu, na gradu Snežnik, na Kočevskem in v Beli krajini, posebej aktivno pa v Škofji Loki, Stični in na Bogenšperku. Veliko pozornost je vsa leta posvečal zlatim oltarjem in 17. stoletju. Kot konserv. svetnik je svoje znanje prenašal tudi na mlajše generacije.

Napisal je knjižico Nova Štifta na Dolenjskem (1971, 1979³) ter več razprav, med katerimi je pomembnejše obj. v: ZUZ (1957: Osnovni vidiki za študij »zlatih oltarjev« v Sji; s tem prispevkom je postavil temelj za študij te likovne zvrsti, od terminologije do stilnih konstant; 1965: Rezbarstvo XVII. stol. na Slov.; 1985: Rezbarstvo 17. stol. na Slov. in tiskane predloge), Varstvu spomenikov (1955/7: Ob restavriranju muljavskega oltarja; 1958/9: Ob restavr. fresk; 1969/71: O prvobitni podobi likovnih spomenikov in nekaterih aktualnih nalogah spomen. varstva; 1965: Stara mestna jedra in nekatere nujne naloge spomen. službe), Loških razgledih (1972, 1973, 1975 in 1979: Zlati oltarji na loškem ozemlju …; 1981: Kulturna krajina Selške doline in umet. arhit. dediščina), Nessun futuro senza passato, I (1981, Rim …: Historic monuments as cultural values), Sintezi, Arhitektovem biltenu, NRazgl idr. Prispeval je poglavji za knjigi 900 let Kranja, 1960 (Kranjska rezbarska delavnica …) in Umetnost XVII. stol. na Slov. I, 1968 (Rezbarstvo in kiparstvo 17. stol. v Sji.). - Prim.: N. Šumi, ZUZ 1987, 25–6 (s sliko); Varstvo spomenikov 1988, 395–6 (bibl). Zupan

Zupan, Gojko: Železnik, Milan (1929–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi895241/#slovenski-biografski-leksikon (30. november 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine