Slovenski biografski leksikon

Žakelj Vladimir, kirurg, r. 8. jul. 1914 v Žireh čevljarju Antonu in Mariji r. Gantar, živi v Ljubljani. Klas. gimn. je obiskoval v Lj. (1927–35), tu začel štud. medicino (1935–7), nadaljeval v Pragi (1937–9) in Zgbu (1939–41), kjer je tudi dipl. Spec. izpit je opravil 1949. Z dis. Kirurgija pankreatitisa je bil prom. 1972 v Lj. Od 1942 je bil zaposlen na Kirur. kliniki v Lj., kjer je bil od 1975 predstojnik Kirur. gastroenterološke klinike. Na Med. fak. je bil od 1942 honor. asistent, od 1948 asistent, od 1967 izr. in od 1975 redni prof. za kirurgijo, 1984 upokojen. Izpopolnjeval se je v Edinburghu (1957), Pragi (1965) in Baslu (1971). Predaval je tudi na tečajih za vzgojo srednjega medic. kadra, na sestankih kirur. sekcije Slov. zdrav. društva, na mednar. podipl. tečaju v Karlovih Varih, pa še v Pulju (1962), Splitu (1963), Rogaški Slatini (1964) in drugod. Aktivno se je udeleževal sestankov in kongresov svoje stroke doma in v tujini, mdr.: München 1969, 1972, 1974, 1975, Praga 1972, Varaždin 1972, Bratislava, Lj. 1973, Moskva 1974, London 1978. Je član Slov. zdrav. društva, Udruženja gastroenterologa Jsle (1979 preds.), Udruženja digestivnih hirurga Jsle, Intern. college of surgeons (od 1975), častni član gastroenterološke sekcije čsl medic. združenja, ust. član Collegium inter. chirurgiae digestivae. – Odlikovan je bil z redom dela z zlatim vencem (1980).

Njeg. področje je abdominalna kirurgija, predvsem kirurgija jeter in trebušne slinavke, ter diagnostika in terapija prirojenih anomalij v prebavilih in pljučih. Ena od značilnosti njegovega dela je iskanje novih poti in možnosti pri razreševanju teoret. in tehničnih problemov stroke. Bil je odličen predavatelj za splošno in specialno kirurgijo ter travmatologijo. Pisal je pretežno o abdominalni kirurgiji, v zadnjih letih predvsem o trebušni slinavki. Obj. je štev. razprave v publikacijah: Tuberkoloza, Bgd-Zgb (1953: Lječenje pljućne tbc operativnim kolapsom, s soavtorji), Acta chirurgica Iugoslavica, Bgd-Zgb (1953, I–II: Spontana ruptura oesophagi; 1969: Ascites pankreatične geneze; Velike resekcije jetre, z O. Končanom in D. Ferlugo; 1980: Dileme u hirurgiji žučnih puteva), ZstV (1957: Kirurško zdravljenje kroničnih nespecifičnih obolenj na pljučih; 1964: Klinični pomen malrotacije kolona; Intralobarna sekvestracija pljuč, z M. Benedikom; 1968: Razvoj totalne gastrektomije pri želodčnem karcinomu na naši kliniki v zadnjih 20 letih, z M. Košakom; 1969: Prirojena diafragmalna kila, z M. Benedikom in P. Kornhauserjem; 1971: Pankreatični ascites in veliki pankreatični eksudat v plevralni votlini in naše izkušnje s šestimi pacienti; Pancreatolithiasis, z M. Kovičem in L. Peganom; 1973: Naše izkušnje pri zdravljenju omfalokele in laparoshize, s S. Repšetom in P. Kornhauserjem; 1974: Sindroma inverznega duodenuma – preliminarno poročilo), Med Welt (1969: Das Zolliger-Ellison Syndrom bei ektopischem ulcerogenem Pankreastumor in der Leber, z I. Matkom in D. Ferlugo), Ann Chir Infant (1974: Notre expérience dans le traitement des grandes omphaloceles et du laparoshisis), J Abdom Surg (1974: Massive bleeding from the small bowel, z O. Končanom in P. Abramičem), Lyon Chir (1976: Sur 1605 ulceres gastriques opérés depuis 25 ans, s S. Repšetom; 1977: 2582 ulceres duodenaux opérés en 25 ans, s S. Repšetom), Zbornik radova 3. kongr. gastroenterologa Jsle (Portorož 1977: Kirurgija jetre), Rozhl Chir (1977: Duodenum inversum), Zbornik radova 1. nauč. sastanka digestivnih hirurga Jsle (Opatija 1978: Naše izkušnje s trunkalno in proksimalno selektivno vagotomijo, s S. Repšetom in M. Uršič), Sodobna interna medicina (1979: Naše izkušnje s superselektivno vagotomijo, s S. Repšetom in M. Uršič) idr. Za knj. Z. Šušteršič, Kirurgija (1979, II) je obdelal poglavji: Kirurgija glandulae thyreoideae – ščitnice in Kirurgija trebušne slinavke – pankreasa; za knj. Operativna hirurgija (Bgd-Zgb 1987) poglavje Rekonstrukcija bilijarnih puteva i hirurgija papile Vateri. Najnovejše delo je knj. Nenadna kirurška obolenja v trebuhu (1988).

Prim.: osebni podatki; ULj, II, III/2; M. Kovič, Med Razgl 1984, 287–8 (s sliko); isti, ZstV 1984, 611. – Slika: arhiv SBL. Bögel

Bögel, Metka: Žakelj, Vladimir (1914–1993). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi892598/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine