Slovenski biografski leksikon

Žagar Zoran, gospodarstvenik in diplomat, r. 20. marca 1924 v Celju, živi v Ljubljani; brat Marjana (gl. čl.). Gimn. je obiskoval v Celju (1934–41, mat. 1945 v Bgdu). Apr. 1941 so ga Nemci zaprli in izgnali v Srbijo, kjer se je i. 1. vključil v nar. osvobod. gibanje. Sept. 1944 je odšel v enoto NOV na Fruški gori, bil bataljonski sekretar SKOJ, komisar čete in bataljona v 51. udarni vojvodinski diviziji, sodeloval v bitki na prehodu čez Donavo pri Batini. Po demobilizaciji febr. 1946 je bil v Celju sekretar okrož. komiteja SKOJ, sekretar OK KPS in preds. OLO 1946–8, 1949 na Ptuju. 1949–52 je bil pomočnik min. za kmetijstvo vlade LRS, 1952–3 glavni direktor Agrotehnike, 1954–6 podpreds. Glavne zadružne zveze Sje (GZZS), 1953–7 preds. Zveze zadružnih hranilnic in posojilnic Sje, 1956–61 gl. dir. Jsl investicijske banke – centrale za Sjo v Lj., 1961–5 generalni dir. iste banke v Bgdu, 1965–9 namestnik izvršnega direktorja Svetovne banke v Washingtonu, 1969–74 izvršni podpreds. Mednar. finančne korporacije v Londonu, 1974–82 delegat Skupščine SRS v Zboru republik in pokrajin SFRJ ter preds. odbora za kreditno–monetarni sistem, 1982–6 veleposlanik v Keniji. Sedaj je preds. poslovnega odbora skupnosti Intermarketing za pospeševanje ekonomskih odnosov z deželami v razvoju. – Odlikovanja: medalja za hrabrost; redovi: za hrabrost, zaslug za narod s srebrno zvezdo, bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (1947), dela z zlatim vencem (1961) in dela z rdečo zastavo (1981). 1986 je postal nosilec drugega najvišjega odlikovanja republike Kenije.

V prvih letih po osvob. si je prizadeval za razvoj kmetij. zadružništva, uvajanje kmetij. mehanizacije, izgradnjo živilske industrije in kreditiranje razvoja. Uspešno je vodil program monetarnega sistema in bančništva v Sji in Jsli. Razvijal in utrjeval je odnose z Mednar. banko za obnovo in razvoj v Washingtonu, bil med soustan. Mednar. korporacije za investicije v Jsli (s sedežem v Londonu), v kateri je 25 največjih svet. bank združevalo sredstva za skupna vlaganja zasebnega kapitala v našem gospodarstvu, predvsem v kmetijstvo (Ž. je bil avtor načrta). 1978–81 je v skupščini argumentirano dokazoval zgrešenost sistema zadolževanja Jsle v tujini in svaril pred bližnjim finančnim polomom, razočaran zaprosil za predčasni odhod iz skupščine. Ko je bil veleposlanik v Keniji, se je angažiral pri pospeševanju in razvoju ekonom. odnosov med državami v razvoju in dokazoval, da se samo z gospodarskimi odnosi lahko obdrže in dalje razvijajo visoki nivoji polit. odnosov. V tej smeri tudi vodi program Intermarketinga.

- Prim.: arhiv Biot. fak. (Lj.); podatki Komisije SRS za odlikovanja (Lj.); Ko je ko u Jsli, Bgd 1970; NRazgl 1981, 99, 108 (intervju, s sliko); Delo 1982, št. 16 (s sliko); Med Bočem in Bohorjem, 1984, 868. Adč.

Adamič, France: Žagar, Zoran (1924–2008). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi891738/#slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine