Slovenski biografski leksikon

Žagar Dragotin (Karel Mihael), narodni delavec, v Ljubljani r. 8. nov. 1833 finančnemu uradniku Mihaelu in Mariji r. Černe ter u. 11. jun. 1903. Po treh razr. klas. gimn. v Lj. (sošolec F. Levstika) je 1848 stopil v finančno službo in bil dež. blagajnik vse do upok. jul. 1900. – Deloval je v več nar. društvih. Okt. 1863 je postal član Južnega Sokola (od 1882 družbenik). 1866 se je udeležil 1. posvetovanja o ustan. Dramat. društva v Lj., bil 1867 med ustanov. člani in do 1877 blagajnik, 1867–70 tudi nastopal pri predstavah. 1886 se je vključil v novoustan. DCM, bil med vodilnimi delavci (1895–901 razsoditveni, poslej vodstveni član, gl. Pogled na prvo četrtstoletje CMD, 1910, 88, 99). V družbi s P. Grassellijem, J. Nollijem idr. mladoslovenci je po zatonu Einspielerjevega S 1867 snoval pri Karlu Bleiweisu v Lj. slov. polit. dnevnik, na pripravljalni skupščini 20. jun. i. 1. bil izvoljen v peteričen odsek, zagovarjal mdr. izhajanje tudi nem. dela časnika (nekakšnega naslednika Triglava); do izdajanja v Lj. ni prišlo, pač pa je 1868 začel v Mrbu SN. – Denarno je podpiral štev. nar. prireditve, premoženje zapustil revežem in dobrodelnim ustanovam. Ž-ja omenjajo kot zaročenca Micke Košir, starejše sestre Franje, Levstikove opevanke (gl. F. Levstik, ZbD I, 481, 484). V N (1864, št. 39–50, tudi p. o., podpis Dr. Ž.) je objavil potopis Tri dni v Zagrebu.

Prim.: r. in m. matice Lj.–Trnovo (ŠkALj); arhiv Sokola (DAS); rkp beležke (NUK, Ms 218 in 881); Prijatelj, KPZS II, mdr. 482, 486–7, 495; SGL III; Trstenjak 57, 60, 61, 158; Letna poročila Dram. društva v Lj. 1870–5; SN 1903, št. 133; Kol CMD 1904, 87; F. Levstik, ZbD XI, 1980. Clemenz

Clemenz, Majda: Žagar, Dragotin (1833–1903). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi890142/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine