Slovenski biografski leksikon

Žabkar Jože, šolnik, r. 20. jan. 1900 v Krškem, u. 21. marca 1985 v Ljubljani (brat Albina, gl. čl.). Obiskoval je učiteljišče 1915–9 v Lj., tu opravil strok. (1921) in usposob. izpit za poučevanje na mešč. šolah (1923). Učil je mat. in fiziko na mešč. šoli v Krškem (1919–41), med vojno sprva brez zaposlitve, nato v Črnomlju (1944–5) učil na mešč. šoli in gimn. na osvob. ozemlju ter bil član odseka za šolstvo pri SNOS. Od osvoboditve do 1946 je delal v Min. za prosveto LRS, potem učil v Lj. na VI. gimn. (1947) in učiteljišču (1947–50). Od 1950 je bil inšpektor za mat. in fiz. v osn. šolah, od 1956 sodelavec Sveta za šolstvo LRS, upokojen 1962. – Odlikovanje: red dela s srebrnim vencem (1956).

Sestavil je učbenike: Aritmetika in algebra za I. (1955) in II. (1956) r. nižje gimn. in njim sorodnih šol. Matematika za 5. in 6. šol. leto obveznih šol (1957), … za VII. r. (1962), … za VIII. r. (1962) osn. šole. Računstvo in geometrija za 5. r. osn. šole (1966). Druga računica za osn. šole (1967), Tretja … (1967), Računica za četrti r. osn. šol (1959, pri vseh soavtor R. Završnik). Vaje in naloge iz matematike za V. (1959), VI. (1965), VII. (1967), VIII. (1965) r. Flanelogram pri pouku matematike na osn. šoli (1960). Tablice kvadratov, kubov, kvadratnih in kubičnih korenov naravnih števil od 1 do 999 (1961) … ter obsegov in ploščin kroga za merska števila premera od 1 do 299 (1962). S F. Kvaternikom in A. Žabkarjem je napisal Fiziko za nižje r. srednjih šol II (1953). Vsi učbeniki so bili večkrat ponatisnjeni in predelani.

O metodiki pouka in uveljavljanju učil je pisal v knj. Pouk mat. v obvezni šoli, I (1959) – V (1964) in člankih, mdr. v SodP (1954: Problemi pouka mat. v obveznem šol. sistemu; 1958: Ponazorila pri pouku mat. v osn. šoli; 1967: Nove pobude pri pouku računstva v drugem razredu), PD (1955, št. 16: Ali se naj učbeniki spremenijo; 1957, št. 20: Po stopinjah reformiranja pouka mat.), OMF (1956/7: Reforma obvezne šole in pouk mat.). – O filateliji je obj. čl. v Mladih potih 1952/3–1953/4.

Prim.: arhiv Skupnosti pokojn. in invalid. zavarovanja (Lj.); Bibl Mlad. knjige; J. Zorn, PD 1960, št. 2 (s sliko); J. Munda, Bibl DZS I–III, 1965, 1970, 1975; Sto let lj. učiteljišča, 1973; T. Pregl, Slov. knjižna ilustracija, 1980. – Intervju: PD 1979, št. 11 (T. Dominko). – Slika: PD 1979, št. 11. Velkovrh

Velkovrh, Ciril: Žabkar, Jože (1900–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi889319/#slovenski-biografski-leksikon (25. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine