Slovenski biografski leksikon

Žabkar Albin, šolnik, r. 1. marca 1901 v Krškem šol. slugu Jožefu in Jožefi r. Ponikvar, u. 1. avg. 1962 v Ljubljani; brat Jožeta (gl. čl.). Gimn. je obiskoval 1912–20 v Šentvidu pri Lj., študiral mat. in fiziko 1920–4 na Fil. fak. v Lj.; diploma 1924, usposob. izpit 1926. Učil je na gimn. v Kočevju (1924/5) in Lj.: I. drž. realna (1925/6 in 1932/3), III. drž. realna (1927–32 in 1933–45), III. moška (1945/6), III. ženska (1946–9), II. (1949–52), IX. (Vič, 1952–8); 1949/50 je bil inšpektor za mat. in fiz. za srednje strok. šole v Sji. Mat. je predaval 1927–58 honorarno, od 1958 pa redno (višji strok. sodelavec, od 1960 višji predavatelj) na Teh. fak. v Lj. oz. Fak. za naravoslovje in tehnologijo.

V sodelovanju z drugimi je sestavil štev. gimn. učbenike, ki so bili nekajkrat predelani in večkrat ponatisnjeni: Geometrija za 3. in 4. r. srednjih šol (1937, soavtorja E. Branc, M. Ziegler), … za nižje r. srednjih šol I.-III. del (1947), … IV. del (1952, vse s soavtorji), … za 5. r. višje gimn. (1954), … za 6. r. višje gimn. (1954). Aritmetika in algebra za višje gimn., I.–V. del (1950, s soavtorji), … V (1956, soavtor V. Pilgram), … VI (1958, soavtorja L. Gabrovšek, V. Pilgram), … za 7. r. gimn. (1956, soavtorja L. Gabrovšek, A. Vadnal, … VIII (1958, soavtor A. Vadnal). Vaje iz aritmetike in algebre za višje r. gimn. (1947, s soavtorji). Fizika za nižje r. srednjih šol, I. del (1952, soavtorja F. Kvaternik, I. Štalec), … II. del (1953, soavtorja F. Kvaternik, J. Žabkar; v Skopju izšla oba dela prevedena v maked. 1953–5, II. del tudi v turšč. 1955; za slepe ju je prir. B. Slapšak 1970), … za 7. r. osn. šol (1962), … za 8. r. osn. šol (1963, pri obeh soavtorja F. Kvaternik, I. Štalec).

Članke je obj. v Proteusu (1945/6: Ob stoletnici Neptuna), EV, OMF (član ur. odb. 1951–3), Rudar. metalur. zborniku (v vseh treh predvsem štev. poročila o tujih mat. knjigah). – Prevedel je: članek L. N. Ridenour, Hitri številčni računski stroji (OMF 1951); priročnika E. Colerus, Od poštevanke do integrala (1951, soprev. L. Gabrovšek) ter J. N. Bronštejn in K. A. Semendjajev, Matematični priročnik za inženirje in slušatelje tehn. visokih šol (1963).

Prim.: ULj II; Seznam predavanj Univerze Lj. za letni sem. 1928 (1928, 17); Zgod. slov. Univ. v Lj. 1919–29, 481; Objave Univ. v Lj. 1957, št. 9, 77–8; 1961, št. 25, 15–7; A. Kuhelj, Delo 1962, št. 216; isti, OMF 1962, 136–7 (s sliko); J. Munda, Bibl DZS I–III, 1965, 1970, 1975. Velkovrh

Velkovrh, Ciril: Žabkar, Albin (1901–1962). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi889052/#slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine