Slovenski biografski leksikon

Zupanič Ivo, enolog, r. 9. dec. 1890 v Vajgnu (pri Jarenini) vinogradniku Ignacu in Julijani r. Šmirmaul, u. 26. jun. 1986 v Mariboru, pok. v Jarenini. Osn. šolo je obiskoval v Jareninskem Dolu 1897–902, klas. gimn. v Mrbu 1902–10, agronomijo štud. na visoki kmetij. šoli na Dunaju 1911–4 in v Zgbu 1920–1. 1914 je bil mobiliziran, na ruski fronti ujet, 1916 stopil v jsl dobrovoljsko divizijo M. Gubec in se prek Sibirije 1920 vrnil v domovino. Specializacijo iz vinarstva je opravil 1922–3 na inštitutih v Klosterneuburgu in Geisenheimu, prof. izpit pa 1927 na agronom. fak. v Zgbu. Bil je suplent in prof. na srednji vinar. in sadjar. šoli v Mrbu (1922–8), referent pri oblastnem odboru v Mrbu (1928–30) in banski upravi v Lj. (1930–2), ravnatelj kmetij. šole na Grmu pri Novem mestu (do 1936), referent na okrajnem glavarstvu Ljutomer (1936), vinar. inšpektor banske uprave v Lj. (1936–41) in pokraj. uprave Lj. pokrajine (1941–5), referent za vinogradništvo in vinarstvo min. za kmetijstvo LRS (1945–6), direktor Inšt. za vinarstvo v Mrbu (1946–59), 1959 upokojen. – Bil je med organizatorji Vinarskega društva za dravsko banovino (1927) in njeg. strok. glasila Naše gorice, Inštituta za vinarstvo (1946) v Mrbu ter organizator mnogih domačih in mednar. vinskih razstav. Več kot 30 let je vodil rep. ocenjevalno komisijo za vino v izvozu ter več let mednar. komisijo na Vinskem sejmu v Lj. Od 1980 je bil častni član ZIT Sje in Društva enologov Sje. – Prejel je red dela z zlatim vencem (1981) in več drugih priznanj.

Bil je odličen predavatelj in vzgojitelj, iz njegove šole je izšla generacija naših najboljših vinogradnikov, vinarjev, kletarjev, poznavalcev vin, degustatorjev, vinskih mojstrov in brezkompromisnih vinskih puristov. Prizadeval si je za čiste nasade sort vinske trte, za naravno vino značilnih sortnih lastnosti brez vsakega umetničenja, za pristnost in varstvene znamke zanesljivega porekla. Med drugo obnovo vinogradov je bil med vodilnimi strokovnjaki. Proučeval je trsni izbor in vinske tipe v Sji, načine obnove vinogradov in vzgoje vinske trte, raziskoval zgod. vinogradništva in vinske trgovine. Pod njegovim vodstvom je nastal priročnik Trsni izbor in vinski tipi v dravski banovini (1935). Napisal je knjige: Vinske bolezni in napake (1938), Gostilničarsko kletarstvo (1941), Zgodovina vinogradništva Slov. goric (1969). Številne članke o vinarstvu, vinogradništvu in kletarstvu je obj. mdr. v: K (1923: Vinogradništvo v Nemčiji in pri nas; 1931: Vinarske zadruge in racionalizacija dela v vinogradništvu, Racionelna obnova vinogradov; 1938: Kako se pravilno izvede trsna rez), Naših goricah (1930: Organizacija delovnega načrta za zopetno obnovo vinogradov, Pridelovanje kvalitetnih vin), J (1932, št. 124: Vinska kriza in naše vinogradništvo; 1933, št. 134: Trsni izbor za dravsko banovino s posebnim ozirorn na Dolenjsko), SVV (1950: Iz zgod. trsnega izbora za Sjo; 1951: Osnove za obnovo vinogradov; 1957: Gnojenje vinogradov, Iz sodobnega kletarstva), SocK (1955: Karakteristika vegetacije vinske trte v l. 1954; 1957: Proučevanje zimske pozebe na vinski trti v l. 1956), Gospodar. kol (1958: Vinarstvo v LRS), DN, KG, Naši vasi idr.

Prim.: osebni podatki; person. list Kmetij. znanstv. zavoda Sje (Lj); Spominski almanah; F. Adamič, SocKiG 1967, 83–4; isti, Naš vrt 1970, 311–2; Večer 1970, št. 111 (s sliko); 1985, št. 288 (s sliko), št. 289 (s sliko); Delo 1970, št. 333; 1980, št. 289 (s sliko); F. Vardjan, Moj mali svet 1971, 42; 7 dni 1981, št. 33 (s sliko); F. Adamič, Sto let kmetijske šole Grm, 1986, 149–50 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Zupanič, Ivo (1890–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi887132/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine