Slovenski biografski leksikon

Zupančič Karel, pravnik, v Ljubljani r. 25. marca 1934 obrtniku Karlu in uslužbenki Avgustini r. Lipuš ter tu živi. V r. mestu je obiskoval nižjo gimn. in TSŠ (strojni odd.) ter bil od 1953 tehnik v Litostroju. 1957 je začel štud. pravo, 1963 dipl., 1973 opravil magisterij in bil i. l. prom. z dis. Pravni aspekti rejništva. 1964–74 je bil asistent na Pravni fak. v Lj., 1974 izvoljen za doc., 1980 za izr. in 1985 za red. prof. za civilno pravo, pravo družbene lastnine in za družinsko pravo. 1987–9 je bil dekan Pravne fak. Predava tudi na podipl. študiju na Medic. fak. v Lj. Deluje v več družbenih telesih in razisk. skupinah s področja družinskega prava in osebnostnih pravic. Študij. se je izpopolnjeval na Inst. za pravo, politiko in družbo socialist. držav v Kielu (ZRN). Akt. se je udeležil več jsl in mednar. posvetovanj. – 1987 je prejel nagrado Sklada B. Kidriča (za delo Dedno pravo).

Raziskuje predvsem družinsko in dedno pravo. Napisal je knjige: Pravna ureditev zakonske zveze, družinskih razmerij in načrtovanja družine (1979, 1980²), Dedno pravo (1984), Dedovanje (1984, 1988), Pravna ureditev zakonske zveze, družinskih razmerij in načrtovanja družine v drugih social. republikah in social. avtonomnih pokrajinah (1985), Zakonska zveza in družinska razmerja (1989). Razprave in članke obj. v časopisih: Arhiv za pravne i društvene nauke (Bgd 1975: Ravnopravnost žene u braku i porodici po novim porodičnopravnim propisima), Pravnik (1980: Izvrševanje roditeljske pravice po smrti roditelja, kateremu je bil otrok ob razvezi zakonske zveze zaupan v varstvo in vzgojo; 1981: Izvenzakonska skupnost v novejši jsl zakonodaji; 1987: Izvenzakonska skupnost v primerjalnem pravu, Izvenzakonska skupnost v pravu Jsle; 1990: Pravica ženske do umetne prekinitve nosečnosti), ZZR (1985: Posegi družbene skupnosti v izvrševanje roditeljske pravice), Zft für Rechtsvergleichung (Dunaj, 1986: Umriss der rechtlichen Regelung der Erbfolge in Jugoslawien), Rejniški glasnik (1988, pos. št.: Temeljne značilnosti pravne ureditve rejništva), Sd (1990: Pravica do svobodnega odločanja o rojstvih in »ugovor vesti«), IPRax (Bielefeld, Nemčija, 1990: Der Ehegattenunterhalt in der SR Kroatien; Zum Erwerb der jugosl. Staatsangehörigkeit durch im Ausland geborene Kinder, wenn nur ein Elternteil Jugoslawe ist). Z razpravami idr. prispevki je sodel. pri knjigah: Zbornik Pravnog fak. u Zgb, 1978 (Sposobnost za uresničevanje pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok s pomočjo zdravstvenih načinov in sredstev), Svetovanje za skupno življenje, 1979 (Pravna ureditev zakonske zveze, družinskih razmerij in načrtovanja družine), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v teoriji in praksi, 1982 (Nekatere značilnosti družinskega prava v SFRJ), Planiranje obitelji, Reka 1984 (Pravni propisi u vezi s planiranjem obitelji u Jsli), Zakonodajna in samoupravna normativna aktivnost, 1984 (Ugotavljanje izvora otroka in svoboda odločanja o rojstvih), Saradnja suda i organa starateljstva u primeni novih porodičnih zakona, Bgd 1984 (Intervencija društvene zajednice u vršenje roditeljskog prava), Trpinčeni otrok, 1988 (Družinskopravni ukrepi za varovanje koristi otrok). Za Enc Sje 1988 je obdelal gesla: Družina, Družinsko pravo, Dedno pravo. - Prim.: osebni podatki; ULj II, III/1. – Slika: Delo 1989, št. 130. Zabel

Zabel, Bojan: Zupančič, Karel (1934–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi885504/#slovenski-biografski-leksikon (10. maj 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine