Slovenski biografski leksikon

Zupanc Martin, živinorejski strokovnjak, r. 21. okt. 1879 v Gotovljah (pri Žalcu) malemu kmetu in trgovcu Jožefu ter Neži r. Zupanc, u. 13. jan. 1951 v Mariboru. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju, dveletno kmetij. šolo (1897–900) v Grottenhofu pri Gradcu. Po odsluženi vojaščini je bil 1904–20 v Gradcu pri štajer. dež. odboru asistent potujočega učitelja za živinorejo M. Jelovška, 1920–4 potujoči učitelj v Celju, 1924–8 inšpektor za živinorejo v Mrbu, 1928–41 okrajni kmetij. referent za Mrb (desni breg). Med vojno so ga Nemci upok., po osvoboditvi je bil do 1950 svetovalec za živinorejo pri Okrajni zadružni zvezi v Mrbu.

Članke je objavljal mdr. v K (1921: Solčavsko-jezerska ovca; 1931: Cenitev teže pri teletih oz. mladi govedi; Govedoreja se ne izplača; Kako določiti težo sena na skednju; 1935: Nekaj o govejem hlevu; 1936: Merjasec »Kralj David 33«), VP (1928: Pospeševanje živinoreje v mrb oblasti), SGp, KMD. Sodeloval je pri sanaciji vasi, preskrbi z vodo, izgradnji gnojišč, hlevov in silosov, melioraciji zemljišč in vzreji plemenskih živali, pospeševanju živinoreje, predaval na strokovnih posvetovanjih in tečajih. Več let je vodil selekcijo štajerske kokoši, ustanavljal rejska središča, zagovarjal ohranjanje domačih pasem (pomursko in marijadvorsko govedo) ter vzgajal mlade strokovnjake (J. Zidanšek, B. Wenko). Uvršča se med najzaslužnejše živinorejce starejše generacije. - Prim.: podatki Franca Kropivška; dopis Skupščine občine Žalec; Šlebinger-Marentič; Gospodar in gospodinja 1938, 384, 392; Živinorejec 1951, 205–6 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Zupanc, Martin (1879–1951). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi883239/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine