Slovenski biografski leksikon

Zupanc (Zupanec) Franc, zdravnik, r. 8. okt. 1853 v Kranju čevljarju Matiju in Katarini r. Gogala, u. 5. sept. 1922 v Ljubljani. Nižjo gimn. je obiskoval 1864–8 v Kranju, viš. klas. 1869–72 v Lj., medic. štud. v Gradcu 1872–7 in tu eno leto stažiral. 1878–81 je bil sekundarij v lj. bolnici, nato stopil v drž. službo in bil 1881–5 okrajni zdravnik v Krškem. 1885 je bil premeščen k sanitetnemu referatu v Lj. in nekaj časa nadomeščal obolelega F. Keesbacherja, 1898 pa postal dež. sanitetni referent (po 1848 prvi Slovenec na tem mestu), 1919 upokojen. 1897–919 je bil še ravnatelj lj. babiške šole, zdravnik Osrednjega urada za zavarovanje delavcev v Zgbu (izpostava v Lj.) in Pokojn. zavoda za nameščence v Lj., zdravnik v gluhonemnici (od 1912) in imel tudi zasebno ordinacijo. Več let je bil preds. kuratorija zdravilišč Topolšica in Golnik, 1917 imenovan za člana zdravn. komisije za ureditev zdravilišča za tuberkulozne vojake na Golniku. – Bil je član Slov. zdravn. društva in častni član Zbora liječnika Hrv., Slavonije i Međimurja (od 1900), preds. dež. zdravst. sveta, 1912 dobil naziv vladni svetnik.

Sodeloval je pri ustanavljanju več bolniških in dobrodelnih ustanov, pri sanacijskih in epidemioloških akcijah (zlasti na Gorenjskem), ob lj. potresu (1895) idr. Kot zdravnik imel velik sloves, bil je osebni prijatelj E. Šlajmerja. Prispevke k slov. medic. terminologiji je obj. pod skupnim naslovom Iz sodnomedicinske prakse (SP 1889, 1890). Med razpravami je najbolj značilna Die Wasserversorgung der Stadt Laibach (LZg 1889, št. 299–300). Napisal je knjigo Das Land Krain und seine öffentliche Gesundheit (1893). - Prim.: r. matice Kranj (ŠkALj); Pintarjevo gradivo za SBL; Glaser IV, 397; Pirc, Bibl; SN 1922, št. 203, 206; SP 1922, 252; V. Lavrič, 200 let lj. babiške šole, 1953, 30; Poslanstvo slov. zdravnika, 1965; F. Bernik, Pisma F. Levca III, 1973. Borisov + Lc.

Borisov, P., Lisac, L.: Zupanc, Franc (1853–1922). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi882764/#slovenski-biografski-leksikon (17. februar 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine