Slovenski biografski leksikon

Zupan Jure, fizik in kemik, specialist za računalniške metode v kemiji, r. 16. marca 1943 v Ljubljani odvetniku Stanku in finančni inšpektorici Dragi r. Zaplotnik, živi v Dragomerju pri Ljubljani. V r. mestu je obiskoval gimn. (mat. 1961) in štud. tehniško fiziko na Fak. za narav. in tehnologijo, 1966 dipl. 1970 je dosegel magisterij z delom Magnetne lastnosti hidrazinijevega (2+) iona (mentor prof. D. Hadži), 1972 pa doktorat z dis. Energijski pasovi v borovem nitridu (isti mentor). Po dipl. se je zaposlil na Inst. J. Stefan, odd. za keramiko, kjer je raziskoval področja kvantne kemije, magnetokemije, monokristalov, debeloslojne polprevodniške tehnike itd. 1974 je prešel na Kemijski inšt. B. Kidrič, že z usmeritvijo v kemometrijo (računalniško podprte matemat. metode v kemiji), ki je postala njegovo temeljno delovno področje. Sedaj vodi tu skupino za kemij. informatiko. Na odd. za kemijo Fak. za narav. in tehnologijo je postal 1975 docent, 1981 izr. in 1988 red. prof. za predmet uvod v metode umetne inteligence v kemiji. – 1975 se je izpopolnjeval v Zürichu, 1978 v Bethesdi (Maryland, ZDA). 1982 je bil gostujoči prof. v ZDA (Arizona State University, Tempe), 1988 v Belgiji (Vrije Universiteit Brusseles, 4 mesece). Akt. se udeležuje strok. srečanj (referati obj. v kongr. zbornikih), mdr.: Helsinki 1979 (A new approach to the binary tree based heuristics), New York 1984 (Hierarchical trees of large sets of complex objects as the model for the learning process), Gradec 1986 (Handling large amounts of chemical data). – Je član več strok. združenj in ur. odborov znanstv. časopisov (mdr. Analitica chimica acta, Amsterdam; Chemometric and intelligent laboratory systems, ib.). Za dosežke v kemometriji je 1979 prejel s sodelavci nagrado Sklada B. Kidriča.

Na široki fronti že močno razvejene stroke računalniško podprtih kemijskih inform. sistemov izvaja temeljne in aplikativne raziskave. O rezultatih poroča od 1967 v domačem in zlasti tujem strok. časopisju. Je avtor ali soavtor ok. 200 bibl. enot. Napisal je strok. knjige: Clustering of large data sets (Chichester 1982), Computer supported spectroscopic data bases (ib. 1986, soavtor in urednik), Algorithms for chemists (ib. 1989), Personal computers for chemists (Amsterdam 1989). Razprave obj. mdr. v časopisih: Croatica chemica acta (Zgb, 1969: Electronic structure of hydrazinium (2+) ion. A semiempirical MO treatment), Journal of physics – solid state physics (Bristol, 1972: Optical properties of graphite and boron nitride), Physical review (New York, 1972: Energy bands in boron nitride and graphite; 1974: Determination of atomic orbital potentials and infinite systems), Annales de la société scientifique de Bruxelles (1975: The estimation of the electronic properties in polymers), Analytical chemistry (Washington, 1977: Combined retrieval system for infrared, mass, and carbon-13 nuclear magnetic resonance spectra; 1986: Feedback search of hierarchical trees), OMF (1978: Nekaj o kriptografskih metodah), Vestnik SKD (1978: Clustering of infrared spectra; 1987: Ekspertni sistem CARBON), Analitica chimica acta (Amsterdam, 1980: A new approach to binary tree-based heuristics; 1982: Hierarchical clustering of infrared spectra; 1988: Reduction of the information space for data collections). Njegove aplikativne rezultate uspešno uporabljajo v raziskovalni in industrijski praksi.

Prim.: osebni podatki (z bibl); Bibl Inst. J. Stefan, 1979; Delo 1989, št. 259 (intervju, s sliko). Sitar

Sitar, Sandi: Zupan, Jure (1943–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi881329/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine