Slovenski biografski leksikon

Zupan Ivan, pesnik in časnikar, r. 3. jul. 1875 v Borovaku pri Podkumu dninarju Janezu in dekli Ani r. Gašparovič, u. 15. jun. 1950 v Clevelandu. V Lj. je obiskoval 2 razr. klas. gimn. (1888–90) in triletno trgovsko šolo (od 1891). Po voj. roku 1896–9 v Trstu je bil v Lj. knjigovodja pri trgovcu A. Šarabonu, ok. 1902 imel manjšo trgovino, ki ni uspevala. Jul. 1903 se je izselil v ZDA. V New Yorku je bil 1903–11 in 1913–4 pri F. Sakserju knjigovodja v potovalnem uradu in pomožni ur. Glasa naroda (pisal tedensko humor. rubriko Kaj piše Mike Cegare?), 1907–8 je ur. humor. list Komar, 1911–2 Narodni vestnik (Duluth), od 1915 Glasilo Kranj. slov. katoliške jednote (KSKJ; Chicago, Joliet, Cleveland) do upokojitve 1946. – Bil je član KSKJ (vsaj od 1908, mdr. ur. Jubilejno spomin. knjigo … ob 30 l. KSKJ, 1924; Z-ov je predgovor in še nekateri prispevki), aktiven v razl. kulturnih društvih (npr. tambur. Ilirija), občasno režiral in prev. popularne amer. pesmi.

Pesmi je obj. v Slov. amerikanskem koledarju (New York; 1909: Ljubljanskim padlim žrtvam …), Kol AM (1926: Evolucionistom), NS (1938–40) idr. Samostojno je izšla zbirka Iz življenja za življenje (Cleveland 1935; ocena T. Debeljak, S 1936, št. 154), v kateri je zbral pesmi z narodnostno, versko in ljubezensko tematiko. Vsebinsko in oblikovno so preproste, velikokrat želijo biti poučne ali vzgojne (opazna katol. moralka). Največkrat so preproste štirivrstičnice z zaporedno ali prestopno rimo. – Občasno je tudi prevajal iz amer. poezije: Slika moje matere, Ne obupaj! (brez navedbe avtorja, Ameriška Slovenka, Chicago, 1928), H. W. Longfellow, Graditelji (NS 1940) idr. – V avtobiogr. zapisih se spominja potresa v Lj. (Tri dni v kadi, SN 1895, št. 115, ps. Repoštev), sošolca D. Ketteja (prva dijaška in zadnja vojaška leta, Glasilo KSKJ 1931, št. 16–7). – Čeprav je bil vse življenje povezan s katol. krogi, je veljal za človeka liberalnih nazorov.

Prim.: podatki ž. Podkum; Bibl JLZ; J. Bajec, SIK 1969, 333–4 (s sliko); isti, Slov. izseljensko časopisje 1891–1945, 1980; J. Dwyer, Slovenes in the United States and Canada, Minneapolis, Minn., 1981 (bibl); J. Petrič, Naši na tujih tleh, 1982, 431–2. Petrič

Petrič, Jerneja: Zupan, Ivan (1875–1950). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi879936/#slovenski-biografski-leksikon (3. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine