Slovenski biografski leksikon

Zorman Leon, psiholog, v Ljubljani r. 31. marca 1929 delavki Regini Z. in tu živi. Po osn. šoli na Jesenicah se je 1943 zaposlil v tamkajšnji železarni, 1944 se priključil partizanom, bil v begunjskem zaporu in na prisilnem delu v Avstriji. Po 1945 je bil v KNOJ in pri milici. 1949–54 je obiskoval in končal TSŠ in učiteljišče v Lj., nato štud. psihologijo in pedagogiko na Fil. fak., 1960 dipl., 1965 prom. z dis. Doba poučevanja in veljavnost šol. ocen (skrajšana obj. v zborniku Uspešnost učencev v šoli, 1970). Na odd. za psihologijo Fil. fak. je bil od 1960 asistent, od 1966 docent, od 1975 izr., od 1985 je redni prof. za pedag. psihologijo, 1990 je bil izvoljen za dekana lj. Fil. fak. – Strokovno se je izpopolnjeval 1967/8 v Angliji in 1968 v ZDA. Aktivno se je udeležil kongresov jsl psihologov, strok. srečanja psihologov lj. in graške univ. (1973 Gradec) idr., predaval na seminarjih za učiteljske kolektive po šolah ip. Z D. Žagarjem je sodeloval pri sestavljanju testov znanja (za 4. in 8. razr. osn. šole).

Z. se ukvarja predvsem s preverjanjem znanja in veljavnostjo šol. ocen ter z vplivi socialnoekonom., demograf. idr. dejavnikov na uspešnost in lastnosti učencev. 1966 se je vključil v mednar. raziskavo Roberta F. Pecka z univ. v Austinu (Texas), zanjo z I. Toličičem prev. in prir. merske instrumente, ocenjevalne lestvice, vprašalnike idr., jo izvedel na vzorcu lj. otrok (sintetičen pregled v knj. Coping styles and achievement, Crossnat. study of school children I, Austin 1981); posam. poglavja te raziskave je prikazal v zbornikih 5., 6. in 8. kongresa psihologov Jsle (1976, 1978, 1984). Z I. Toličičem je napisal strok. priročnik Okolje in uspešnost učencev (1977; angl. prevod: Achievement and personality characteristics of school children in relation to environment, Lj. 1977). Napisal je še knj.: Testi znanja in njihova uporaba v praksi (1963, 1965² dopolnjena, soavtor I. Toličič), Sposobnosti za učenje (Bgd 1965), Preverjanje in ocenjevanje znanja ter opazovanje učencev v šoli (1968), Sestava testov znanja in njihova uporaba v šoli (1974). Članke je obj. v zbornikih: Priročnik za prosv. delavce (1966), Uspešnost učencev v šoli (1970), Proučevanje sprejemnih meril za vpis novih študentov na univ. (1971), Dani Ramira Bujasa (Zgb 1977), Posvetovanje psihologov v Portorožu (1978), Istraživanja u pedag. psihologiji (Bgd 1982), Zgb psihologijska škola 1920–80 (Zgb 1983) idr., piše v revije Anthropos, Teorija in praksa, Psihologija (Zgb), Naše teme (Zgb) idr.

Prim.: r. matice Lj. ž. sv. Peter (ŠkALj); ULj II; ULj III/1; Ko je ko u Jsli, Bgd 1970. N. P.

Gspan-Prašelj, Nada: Zorman, Leon (1929–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi876923/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine