Slovenski biografski leksikon

Zobec Živko (Vid), pravnik, r. 16. nov. 1926 v Novem mestu šolniku Ivu (gl. čl.) in Blanki r. Vlach, u. 19. marca 1988 v Ljubljani. Osn. šolo in gimn. je obiskoval v Murski Soboti (mat. 1944), sicer pod madžarsko okupacijo preganjan in zaprt. Po osvoboditvi Prekmurja je bil najprej časnikar pri Novem času, nato pri lokalnem dnevniku Poročevalec v Murski Soboti. 1945–9 je štud. pravo v Lj., 1961 bil v Zgbu prom. z dis. Alkoholizem v kazenskem pravu. Po dipl. je bil referent-pripravnik pri Javnem tožilstvu za lj. oblast, od 1950 za goriško oblast. 1952 je postal sodnik Okraj. sodišča v Metliki, 1956–7 bil preds. Okraj. sodišča v Vidmu-Krškem (danes Krško), 1957–60 sodnik Okrož. sodišča v Nov. mestu, 1960–2 preds. Okrož. sodišča v Novi Gorici in 1962–73 v Lj. Od 1973 do smrti je bil sodnik Vrhovnega sodišča SRS v Lj. Na Pravni fak. v Lj. je bil 1978 habilitiran za izr. in 1983 za red. prof. za kazenski postopek. V tem času je sodel. pri dodipl. študiju kot izpraševalec pri izpitih, pri podipl. tečaju pa kot predavatelj. Od 1975 je predaval še na Višji šoli za notr. zadeve v Lj. kazensko pravo, od 1981 tudi kazenski postopek. – Bil je član Sveta za znanost SRS, preds. upravnega in nadzornega odbora Zveze društev pravnikov Sje, član Sveta marks. centra Pravne fak. idr. 1961 je prejel red dela s srebrnim vencem, 1974 red republike z bronastim vencem. – Akt. se je udeležil štev. strok. kongresov, imel mdr. na posvetovanju Zveze društev za kazensko pravo in kriminologijo Jsle (Subotica 1979) glavni referat Aktuelni problemi pretkrivičnog postupka, na posvetovanju o forenzični psihiatriji (Lj. 1981) pa referat Nekateri praktični vidiki izvedenstva v kazenskem postopku.

Njegova stroka je bil kazenski postopek. O tem je obj. članke od 1965 v pravnih revijah: Pravnik, Pravosodni bilten, ZZR, Jsl revija za kriminologiju i krivično pravo (Bgd) ter v Raziskavah Inštituta za kriminologijo pri Pravni fak. v Lj. Najpomembnejše delo je Zakonik o kazenskem postopku s komentarjem in sodno prakso (1976; dopol. izdaja 1985: Komentar zakona o kazenskem postopku s sodno prakso; ocena P. Kobe, Pravnik 1977, 297–8: »Pisec je opravil veliko delo, ob katerem se znova kažeta njegovo teoretično in praktično znanje in ustvarjalna erudicija«). Ta izredno obsežna knjiga (prek 1100 str.) je edini povojni celostni prikaz kazenskega postopka pri nas in uvršča Z-a med odlične strokovnjake na tem pravnem področju.

Prim.: r. matice Novo mesto (ŠkALj); person. arhiv Pravne fak. (Lj); izv. drž. real. gimn. Murska Sobota 1937–40; A Muraszombati m. kir állami gimnázium … évkönyve 1942–3; Ko je ko u Jsli, Bgd 1970; Delo 1988, št. 74 (s sliko); B. Strohsack, Pravnik 1988, 286. Ry.

Rybář, Miloš: Zobec, Živko (1926–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi871722/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine