Slovenski biografski leksikon

Zobec Ivo, šolnik, r. 11. marca 1897 v Prigorici (pri Ribnici na Dol.) kmetu Jakobu in Frančiški r. Gorše, u. 5. dec. 1990 v Mariboru. Osn. šolo je obiskoval v Dolenji vasi in Novem mestu, tu tudi gimn. (1909–17). Na zemljedelski vis. šoli v Pragi je štud. agronomijo (1919–23) in hkrati na prirodoslovni fak. Karlove univ. poslušal še naravoslovne predmete. 1926 je opravil v Bgdu strok. prof. izpit (biologija, kemija, fizika). Kratek čas po diplomi je delal na semenogojski postaji drž. veleposestva Belje, 1923–30 poučeval na gimn. v Nov. mestu in 1928–30 še honor. na kmetij. šoli na Grmu, 1930–41 na gimn. v Murski Soboti (1935 in 1937–41 bil tudi ravnatelj), med vojno tu konfiniran in nezaposlen. Po vojni nekaj časa delal kot član komisije za ljudsko premoženje za Prekmurje, 1945-51 poučeval na gimn. v Brežicah (1945–6 tudi v.d. ravnatelja), 1951–65 na učiteljišču in gimn. v Nov. mestu, 1965 je bil upokojen.

Posvetil se je pedag. delu in pisanju učbenikov iz kemije za srednje šole: Kmetijska kemija (1930), Kemija z mineralogijo za nižje razr. sred. šol (1938), Kemija za nižje razr. sred. šol (1948; do 1961 več ponatisov), Kemija za kmetijske, gospodinjske in kmetijsko-gospodarske šole (1957). Članke o pedag. izobrazbi, šol. disciplini, osebnosti srednješol. profesorja je obj. v GJPD (1928–40) in PD (1956, št. 5: Kriza izobraževanja učitelj. kandidatov; 1958, št. 4: Tuji jeziki v osemletkah; 1959, št. 5: Matura). Na raznih tečajih je predaval o urejanju in asanaciji vasi, prehrani in zdravem življenju, spolni vzgoji, alkoholizmu in drugih vprašanjih prosvetljevanja podeželja. O tem napisal več člankov mdr. za S (1928, št. 19: Fragment iz higijene šolskega otroka), DL (1952–62), SPor (1955).

Prim.: S 1939, št. 24 (s sliko); DL 1957, št. 24; 1966, št. 44; 1975, št. 1 (s sliko); 1987, št. 8 (s sliko); 50 let gimn. v Mur. Soboti, 1970, 152, 158; 225 let novom. gimn., 1971, 315, 394; J. Kolenc, Letno poročilo gimn. v Nov. mestu 1971/2, 3–4. – Slika: arhiv SBL. Adč.

Adamič, France: Zobec, Ivo (1897–1990). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi871464/#slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine