Slovenski biografski leksikon

Zlatnar Mirko, politični delavec, v Ljubljani r. 2. febr. 1920 železn. uradniku Petru in Amaliji r. Zor ter tu živi; brat Petra (gl. čl.). V r. mestu je obiskoval realno gimn. (1931–9), nato štud. strojništvo na Tehn. fak., ob zač. okupacije 1941 s študijem nehal. Pred vojno je sodel. v naprednih dij. organizacijah, delav. kult. društvu Vzajemnost v Šiški, pri listu Slov. mladina (od 1938), bil član Sokola, 1939 sprejet v KP. Od jeseni 1940 do dec. 1942 je bil eden od organizatorjev (partiz. ime Miklavž) Centralne tehnike KPS v Lj. Dec. 1942 so ga Ital. ujeli in ga po ponesrečenem poskusu pobega maja 1943 internirali v Gonarsu. Po kapit. Ital. sept. 1943 se je pridružil NOV, bil pomočnik komisarja bat. operativnega štaba za Posočje, od okt. 18. SNOUB (Bazoviške), od jan. 1944 XXX. divizije (od apr. komisar), od maja 1944 šef sekcije OZNE enot IX. korpusa. Po osvob. je bil polkovnik UDV za Sjo (prim. njegov čl. Enajsta obletnica ustan. Štajerske brigade VDV, LdP 1955, št. 181), 1950–2 sekretar personalne službe pri Predsedstvu vlade LRS in načelnik uprave za kadre pri CK KPS (član CK 1947–65), od 1952 sekretar OK ZKS Radovljica in od 1954 (po združitvi radovlj. in kranjskega okraja) Kranj, od 1957 organiz. sekretar IO GO SZDL (član GO in IO 1950–65), 1961–2 ustanovni direktor Adria-Avioprometa v Lj., 1962–3 ponovno pri SZDL Sje (polit. delavec v GO), 1963–70 poslanec v Skupščini SRS (mdr. preds. odbora za gospodarstvo, preds. komisije za prošnje in pritožbe, od 1967 za volitve in imenovanja). Po upokojitvi 1970 je bil do 1973 direktor predstavništva bgd Interexporta v Lj.

Opravljal je še štev. polit. dolžnosti kot član rep. vodstev ZKS, SZDL, Zveze združenj borcev NOV Sje (predvsem delal v odborih in komisijah), od 1970 sodel. v rep. svetu za razvijanje revoluc. tradicij, v domicilnih odb. enot IX. korpusa, v komiteju Splošne ljud. obrambe in družb. samozaščite; od 1975 bil član sveta republike Sje. – Priznanja: partiz. spomenica 1941; redovi: 1946 bratstva in enotnosti z zlatim vencem in za hrabrost, 1948 partiz. zvezde s srebrnim vencem in zaslug za narod s srebrnimi žarki, 1961 dela z rdečo zvezdo, 1979 republike z zlatim vencem. – Njeg. družina je 1981 prejela zlato plaketo ilegalca Skupščine mesta Ljubljana. - Prim.: osebni podatki; mapa z življenjepisom (Zgod. arhiv CK ZKS Lj.); podatki sekretariata za kadrov. vprašanja na Skupščini SR Sje, Lj.; Ljubljana v ilegali I, 1959; F. Bavec, Bazoviška brigada, 1970; Ko je ko u Jsli, Bgd 1970. Gombač

Gombač, Metka: Zlatnar, Mirko (1920–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi869988/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine