Slovenski biografski leksikon

Zingiesser Blaž, kositrar in livar, r. neznano kdaj in kje, u. ok. 1543 v Lj. (28. marca 1544 omenjen kot pokojni). 25. jul. 1536 je bil izvoljen v lj. zunanji mestni svet in ponovno 1537. Prvič je izpričan kot livar v sodnem zapisniku 28. jan. 1541, ko ga je zaradi treh neplačanih dobav bakra tožil trgovec in bivši lj. župan Janez Weilhammer. Delavnico je imel v Lj. na Rebri, hišo pa na današnjem Starem trgu št. 8. Po stroki je bil kositrar in je glede na priimek morda izviral iz stare kositrarske družine. Ker je njegov naslednik Lenart Giesser (poročil je Z-jevo vdovo Uršulo) vlival tudi topove in zvonove, sklepamo, da je isto delal že Z., dasi njegovi izdelki doslej niso ugotovljeni, medtem ko Giesserjeve najdemo ne le v Lj., marveč tudi v hrv. Krajini. – Vse kaže, da je 1537 u. celjski meščan Benedikt Z. bil Blažev sorodnik ali celo brat, ker je ta na željo Polone por. Tischler (verj. njuna sestra) zastopal na sodni razpravi v Celju njen zapuščinski zahtevek. Benedikt je v Celju imel livarsko in kositrarsko obrt, vendar dela niso izpričana. - Prim.: lj. sejni zapisniki 1536–44 (MALj); V. Fabjančič, Kron 1953, 27–8; B. Korošec, ib. 1965, 186; J. Orožen, Zgod. Celja in okolice I, 1971, 385, 390. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Zingiesser, Blaž (?–med 1543 in 1544). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi869881/#slovenski-biografski-leksikon (10. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine