Slovenski biografski leksikon

Zika Ivan, lokalni in šahovski zgodovinopisec, v Kamniku r. 17. sept. 1907 delavcu Ivanu (po poreklu Čeh) in Mariji r. Vegh (madž. rodu) ter u. 17. dec. 1976. Osn. šolo je obiskoval v Kamniku, gimn. 1920–8 v Novem mestu; po maturi je bil eno leto admin. uradnik v drž. smodnišnici v Kamniku. Od 1929 je štud. franc. in južnoslovan. knjiž. na univ. v Lj., 1933 dipl., se 1935 izpopolnjeval 3 mesece na Sorbonni v Parizu. 1936 je nastopil službo na gimn. v Peći, sept. 1938–april 1941 učil na real. gimn. v Mur. Soboti (1941 opravil prof. izpit), julij 1941–okt. 1944 na madž. moški gimn. v Subotici, dec. 1944–sept. 1947 pa na ženski gimn. prav tam. Vrnil se je v Kamnik, učil na gimn. do upok. 1973, nato do 1976 še honorarno. – Prejel je 1967 srebrni znak Turist. zveze Sje in 1972 red dela z zlatim vencem.

Največ je pisal o kamniški zgod. in turizmu. Štev. prispevki (od 1930) so izšli v listih J, Jsln, SN, po 1945 pa v GG, LDk, Kamniški občan, Naše delo, PV, SPor, TurV idr. Spominski in biogr. članki npr. o J. Brozu-Titu (Dnevnik 1975, št. 59; Kamn. občan 1975, št. 5), F. Jegliču (ib. 1970, št. 5), Jož. Kotniku (ib. 1975, št. 3–7/8), F. M. Paglovcu (ib. 1968, št. 10; GG 1959, št. 20; Kamn. zbornik 1963), F. Pircu (ib. 1967, 1969; SIK 1966, 1970), J. A. Puharju (Kamn. občan 1968, št. 8), Ad. Razlagu (Naše delo 1962, št. 2), A. B. Smolnikarju (Kamn. zbornik 1960, 1969), A. Stražarju (ib. 1960, 1967), J. Šlakarju (ib. 1969), Lj. Stiasniju (J 1936, št. 61), J. F. Zupanu (Kamn. občan 1970). V Kamn. zborniku je obravnaval mdr. še zgod. kamn. tiskarne (1956, 1960), kamn. keramike (1960), zaslužne Kamničane oz. »purgerje« (1959), planinsko snov (1959; tudi v TurV 1956, PV 1963, Delo 1970, št. 168). Ob 750-letnici mesta je obj. Zgod. Kamnika v Kamn. občanu (1971–7).

Bil je razgledan šahist – problemist, vzgajal šah. naraščaj, raziskoval zgod. šaha na Slov., pisal npr. o I. Kosu (Problem, Zgb, 1975, št. 165–70), J. Ogrincu (Kamn. zbornik 1967), J. Plahuti in G. Szabu (Problem 1974, št. 161–4, soavtor N. Petrović). V knj. Slov. šah (1972) je podal pregled: Šah na Slov. od prvih začetkov do 1914. Zbiral je in 1966–70 napisal Gradivo za zgod. šahovske igre na Slov. in Gradivo za istoriju šahovske igre na ozemlju Hrv. i Vojvodine, a je oboje ostalo v rkp (hrani Muzej v Kamniku). – Z-ova publicistika črpa iz dom. in tuje literature, redkeje iz arhivalij. - Prim.: 225 let novomeške gimn., 1971, 394; Dnevnik 1976, št. 348; GG 1976, št. 98 (s sliko); Kamniški občan 1976, št. 12 (s sliko); 1987, št. 1. Torkar

Torkar, Zora: Zika, Ivan (1907–1976). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi868744/#slovenski-biografski-leksikon (8. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine