Slovenski biografski leksikon

Zidanšek Miloš, partiz. imeni Vencelj in Zdravko, narodni heroj, r. 12. sept. 1909 na Straži na Gori (pri Dramljah) viničarju Jakobu in Lizi r. Polanec, padel v boju z Italijani 6. febr. 1942 na Hribarjevem (pri Velikih Blokah), 1949 prekopan v grobnico narodnih herojev v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval v Celju in Gotovljah, za peka se učil 1925–6 pri Maksu Janiču v Celju in bil 1927 pri njem pomočnik, nato nekaj mesecev v Ribnici na Dolenj., 1928–30 v Zgbu (tu 1929 sprejet v SKOJ), 1930 v Mrbu (sodel. v pekarski strok. organizaciji, bil član pekov. pevskega in tamburaškega zbora). 1931–2 je služil voj. rok v Trebinju, 1932–3 bil v Zgbu najprej pekovski pomočnik, potem skladiščnik v hotelu Palace. Sodel. je pri pekov. nogometnem klubu in sindikatu živil. delavcev, kjer ga je usmeril v polit. delo odbornik sindikata S. Margetić. V krog komunistov ga je uvedel partij. organizator v Zgbu V. Špiranec. 1933 je bil sprejet v KPJ, od 1934 sodel. s pekom J. Krašem pri organiz. obrambnih enot. 1935 se je preselil v Zvonarničko ulico, kjer je njeg. zaročenka L. Gjuren imela mlekarno, ki je bila zelo pomembna partijska javka. Tu je bil jan. 1936 aretiran, jun. 1936 pa v Bgdu obsojen na 2 leti zapora, ki ga je prestajal v Sremski Mitrovici (od avg. 1936 do febr. 1937 zaprt v Mrbu).

Po vrnitvi iz zapora jan. 1938 ga je policija izgnala iz Zgba. Odšel je k staršem v Medlog pri Celju in bil nekaj mesecev brezposeln. Aprila 1938 se je udeležil I. konference KPS v Šmiglovi zidanici nad Grajsko vasjo v Savinj. dolini (prisoten tudi J. Broz Tito), kjer so mu zaupali vodstvo KPS v Mrbu. Maja 1938 se je zaposlil v mrb pekarni Scherbaum, vodil ustan. okrož. komiteja KPS (jun.–okt. 1938 zaradi komun. delovanja zaprt v Mrbu in Lj.), 1938–41 bil sekretar okrož. (od 1939 oblastnega) komiteja KPS v Mrbu, sindikalni organizator, tajnik Zveze živil. delavcev in podpreds. medstrokovnega odbora v Mrbu. Izkazal se je pri organiz. stavk, demonstracij (protidraginjskih in solidarnostnih s ČSR) in zbiranja podpisov za ustanovitev Društva prijateljev SZ, v narodnoobrambnih in protifašist. akcijah. S prepričljivo besedo in pogumnim zgledom je znal ustvarjati politično atmosfero. 1939–40 se je udeležil nekaterih pomembnih slov. in jsl zborovanj KP, npr.: drž. posvetovanja KPJ (jun. 1939 v Tacnu pri Lj.), II. konference KPS (dec. 1939 v Joštovem mlinu v Medlogu pri Celju), III. konference KPS (jun. 1940 na Vinjah nad Dolskim; izvoljen za člana CK KPS), V. državne konference KPJ (okt. 1940 v Zgbu; predlagan za kandidata CK KPJ). Ker mu je grozila konfinacija, se je jan. 1941 umaknil v ilegalo. Pred napadom na Jslo je bil vodja vojaške komisije pri PK KPS, aprila bil organiz. odhoda partij. prostovoljcev v jsl vojsko, vstopil tudi sam. Po razsulu Jsle je prišel iz ilegale, maja 1941 se poročil v Mrbu s Slavico Komel, jun. se znova vrnil v ilegalo.

Od zač. okupacije do dec. 1941 je bil Z. organizator partizanstva v celotni severovzhodni Sji kot član in vodja vojnorevolucionarnega komiteja pri PK KPS za severno Sjo (pozneje sekretar tega komiteja). Pred 22. jun. je bil član voj. komisije pri CK KPS, nato član Glavnega poveljstva slov. partiz. čet. Jeseni 1941 se je udeležil nekaterih pomembnih partiz. akcij, mdr. boja Pohorske čete na Klopnem vrhu na Pohorju (sept.), napada na Šoštanj, boja na Čreti in pohoda proti Brežicam (vse s Štajer. bat., okt. in nov. 1941). Dec. 1941 ga je Glavni štab slov. partiz. čet poklical v Lj.

Od zač. 1942 je poveljeval III. bat. L. Šercer, ki se je tedaj zadrževal na Kožljeku (Notranj.), pozneje pa na Blokah (blizu Verda). Febr. 1942 je vodil bataljonov napad na žel. postajo Verd. V spopadu z It. na Hribarjevem 6. febr. 1942 je padel; It. so ga 7. febr. pokopali na pokopališču pri Fari (blizu Nove vasi). – Po njem se je apr. 1942 poimenovala Rakovška četa (Bataljon M. Zidanška) in jan. 1944 XI. brigada SNOB (Brigada M. Zidanška). Za narodnega heroja je bil proglašen 1951.

Prim.: r. matice (mat. urad Dramlje); SPor 1942, št. 7; Obzornik 1949, 222–6 (s sliko); S. Semič, LdP 1949, št. 93; Ljubljana v ilegali, I, 1959; M. Mikuž, Pregled zgod. NOB, I, 1960; F. Filipič, Jubilejni zbornik pev. zbora pekov M. Zidanšek, 1967, 1–3 (s sliko); isti, Prvi pohorski partizani, 1965; isti, Narodni heroj M. Zidanšek, 1970; L. Požun, Komunist 1963, št. 49 – 1964, št. 10; M. Fajdiga, Zidanškova brigada, 1975; F. Strle, 7 dni 1978, št. 27–8; A. Grobler, Borec 1980, 229–35; L. Štradjot, TV–15, 1981, št. 5; Narodni heroji Jsle, Bgd 1982 (vse s sliko). Flč.

Filipič, France: Zidanšek, Miloš (1909–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi866749/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine