Slovenski biografski leksikon

Zidanšek Josip, agronom in zootehnik, v Špitaliču pri Slovenskih Konjicah r. 23. febr. 1883 kmetu Juriju in Mariji r. Brglez ter u. 27. jan. 1944; nečak biblicista Josipa (gl. čl.). Osn. šolo je obiskoval v r. kraju in Slov. Konjicah, klas. gimn. v Celju (1894–6) in Mrbu (1896–902), agronomijo štud. na Hochschule für Bodenkultur na Dunaju in 1907 dipl. Po opravljeni praksi (volonter) na Windischgrätzovem veleposestvu v Slov. Konjicah je dve leti poučeval živinorejske predmete na slov. odd. kmetij. šole v Gorici, 1910 pa postal predavatelj na novoust. kmetijski šoli v Bezovju pri Šentjurju. Med 1. svet. vojno je bil mobiliziran in v Galiciji težko ranjen. Po vojni se je za krajši čas vrnil v Šentjur. 1919–24 bil referent za živinorejo pri pokraj. upravi v Lj., hkrati hon. predaval geodetom predmet enciklopedija zemljedelstva na Tehn. fak. Od 1924 je bil načelnik kmetij. odd. velikega županstva v Mrbu, 1929 premeščen v Lj. na banovino za načelnika kmetij. odseka oz. oddelka, 1935 je bil imenovan za glavnega živinor. inšpektorja pri min. za kmetijstvo, 1937 za načelnika kmetij. odd. na banski upravi v Banjaluki, kjer je mdr. z Antonom Štrekljem (SBL III, 692) pomagal pri naseljevanju primor. Slov. in istrskih Hrvatov. Upokojen je bil 1940 in se vrnil v r. kraj.

V začetku se je bavil s splošnim kmetijstvom, pozneje se je specializiral za živinorejo. Bil je naš prvi zootehnik, ki je uvajal in uvedel selekcijo domačih živali po genetskih in fenotipskih lastnostih ter proizvodnih sposobnostih. Prizadeval si je za vzrejo plemenskih živali, za boljše pridelke krme in za razvoj štajerske kokoši. Uvedel je tudi matično knjigovodstvo za goveje pasme. – Članke je obj. mdr. v: SGp (1905: Nekaj o našem ribarstvu), Gospodar. glasniku (1910: Letošnja košnja, Kako visoki naj bodo kompostni kupi; 1911: Veselje do živine; 1912: Močna krmila v letošnji zimi), K (1919: Kakšno redilnost imajo posamezna krmila, O krmljenju goveje živine, Dobri plemenjaki naj se držijo dolgo časa!; 1920: Ogledovanje in premovanje goveje živine in ovac v Sji v l. 1920, Skrbite za dobre merjasce; 1921: O bistvu zboljšanja naših planinskih pašnikov, Vzrejajte plemenske bičke; 1924: Bodočnost naše živinoreje; 1928: Izboljševanje govedoreje v Sji; 1931: Sja in vzreja plemenske živine; 1936: Štajerska kokoš zmaguje), Naših goricah (1927: Kmetijsko-nadaljevalni tečaji v mrb oblasti, Poučna ekskurzija živinorejcev v Avstrijo), Prosveti (1932/3: O potrebi sodelovanja učiteljstva pri pospeševanju kmetijstva), KL, Sm, SN idr.

Prim.: osebni podatki; podatki Jakoba Z-a (Podsreda) in Jurija Z-a (Slov. Konjice); NE; Šlebinger-Marentič 197; Zgod. slov. univ. v Lj. do l. 1929, 1929, 481; K 1934, 65 (s sliko); 1935, št. 43 (s sliko); J 1944, št. 40 (s sliko). – Slika: arhiv SBL. Adč.

Adamič, France: Zidanšek, Josip (1883–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi866617/#slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine