Slovenski biografski leksikon

Zemljarič Janez, politik, r. 30. dec. 1928 v Bukovcih (pri Ptuju) kmetu Francu in Mariji r. Verbančič, živi v Ljubljani. Real. gimn. 1940/1 in 3 razr. meščan. šole je obiskoval na Ptuju, 1945 opravil tu gimn. dopolnilne izpite. Pravo je študiral v Lj. in 1961 dipl. Od okt. 1944 do konca vojne je sodeloval v NOB kot kurir in terenski delavec. 1946 je bil član OO Ljudske mladine Sje Ptuj, 1947–57 referent sekretariata za notr. zadeve LRS, 1957–60 preds. komisije pri OK ZKS Lj., 1960–1 sekretar OO SZDL Lj., 1961–6 preds. organizacijsko-kadrovske komisije pri GO SZDL Sje, 1966–7 preds. mestne konference SZDL Lj., 1968–73 direktor Kliničnih bolnišnic v Lj., 1973–8 namestnik rep. sekretarja in 1978–80 rep. sekretar za notr. zadeve, 1980–4 preds. Izvrš. sveta Skupščine SRS, 1984–9 podpreds. Zveznega izvrš. sveta (ZIS), nato preds. delovne skupine za izvajanje avtocestnega programa v Sji.

Delo na odgovornih mestih mu je nalagalo vrsto funkcij pri raznih komisijah in svetih Skupščine SRS, SZDL Sje, CK ZKS, izvrš. sveta SRS, mdr. bil preds. komisije ZIS za planiranje, tekočo ekonomsko in socialno politiko, preds. komisije ZIS za uresničevanje protiinflacijske politike, predstavnik ZIS v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, član CK ZKJ. Bil je tudi preds. Samoupravne interesne skupnosti za izgradnjo cest v Lj., preds. Zveze za telesno kulturo Sje, preds. organiz. komitejev za svetovna prvenstva v veslanju in padalskih skokih, sekretar organiz. komiteja za svet. prvenstvo v namiznem tenisu, preds. komiteja za šport in turizem IOSPE UNESCO, preds. operativnega štaba za izgradnjo Cankarjevega doma v Lj. idr. – Odlikovanja: red dela z zlatim vencem (1965), zaslug za narod s srebrnimi žarki (1973), bratstva in enotnosti z zlatim vencem (1981). 1972 je prejel nagrado mesta Ljubljane. - Prim.: podatki Zgod. arhiva (Ptuj) in arhiva Skupščine SRS; Delo 1980, št. 162 (s sliko); 1984, str. 115 (s sliko). Gombač

Gombač, Metka: Zemljarič, Janez (1928–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi863553/#slovenski-biografski-leksikon (16. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine