Slovenski biografski leksikon

Zemljan Jerica, šolnica, r. 12. marca 1877 v Šentjakobu ob Savi kmetu in mlinarju Francu ter Frančiški r. Gerčar, u. 14. avg. 1942 v Ljubljani. Osn. šolo je obiskovala v Mengšu in Lj. (osemrazrednico), tu tudi učiteljišče (1893–7); izpit za pouk na osn. šolah je opravila 1899. Do 1912 je poučevala na osn. šolah v Semiču, Tomišlju, na Igu (Studenec) in Viču v Lj. M. Wessner jo je pregovorila za pouk gospodinjstva in kuharstva, ker je želela zanesljivo moč za gospod. šolo v Mladiki. Zato je Z-ova obiskovala seminar za učiteljice gospod. in kuhar. šol na Dunaju in 1909 opravila usposobljenostni izpit. 1912–4 je vodila gospod. šolo v Mladiki in poučevala večino predmetov, gospodinjstvo tudi na liceju, imela več gospod. in kuhar. tečajev. Med 1. svet. vojno je vodila kuhinje v voj. bolnicah in menzah. Po vojni je spet prevzela gospod. šolo v Mladiki, 1923 postala strok. nadzornica kuhar. in gospod. šol v Sji, upokojena 1936. – Udeležila se je mednar. kongresov za gospodinjstvo in gospod. pouk ter o tem poročala: Rim 1927 (ŽS 1928), Berlin 1934 (Gospodinja 1934); 1938 je obiskala Pariz (ib. 1938). Napisala je knjižico Od ponedeljka do nedelje kuhaj samo na olju (Zgb 1939) in štev. strok. članke zlasti za žen. glasila: ŽS (1928: Dobra gospodinja, Današnja prehrana; 1935: Jedilnik za jetičnega bolnika), Gospodinja (1934: Športnikova prehrana; 1935: Pravilno uživanje sadja; 1937: Važnost rudnin. snovi in zloraba kuhinj. soli; 1938: Temeljna pravila o pripravi rib, Žabe, polži, raki in školjke v kuhinji; 1940: Mast, maslo in olje v pehrani); veliko njenih kuhar. receptov je raztresenih po raznih listih. Za Priročnik za bolniško kuho in nekaj navodil za brezmesne dneve Božene Merljak (1940) je prispevala: Važnost kvasu v prehrani, Važnost neslane hrane. Pripravljala je obširno kuhar. knjigo, a sta jo bolezen in zač. vojne prehitela. O gospodinjskih vprašanjih je predavala tudi na lj. radiu.

Z-ova se ni ukvarjala zgolj s praktičnim kuhanjem, vključevala je še higieno in dietično prehrano za različne bolnike ter nekoliko posegala tudi v zgod. kuhar. stroke. Vzgojila je vrsto dobrih gospodinj in gospod. učiteljic. - Prim.: r. matice Šentjakob ob Savi (ŠkALj); podatki Slov. šol. muzeja (Lj.); izv. dekl. liceja (Lj.); SŽ 246; J 1942, št. 186a, 187 (s sliko); SN 1943, št. 184; 100 let lj. učiteljišča 1973, 122, 130. Molè

Molè, Rudolf: Zemljan, Jerica (1877–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi863421/#slovenski-biografski-leksikon (13. november 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine