Slovenski biografski leksikon

Zelenik Franc, knjigovodski strokovnjak, r. 12. apr. 1880 v Črmlji (pri Ptuju) kočarju Antonu in Mariji r. Požegar, u. 11. jun. 1976 v Ljubljani. Po končani trg. šoli v Clcu je bil knjigovodski uradnik pri podjetju Paromlin P. Majdič v Celju (1900–3), pri Prvi jsl tovarni kavinih surogatov (1903–6) in tvrdki A. Krisper v Lj. (1906–9). 1910 se je preselil v Trst in učil na Trg. nadaljevalni šoli knjigovodstvo, trg. korespondenco in slov. stenografijo do 1915, ko je bil mobiliziran. Po vojni je služboval v Lj.: 1919–21 knjigovodja v Centralni upravi za trg. promet z inozemstvom (pri min. za trgovino in industrijo), od 1921 v Tobačni tovarni šef računovodstva in od 1948 komercialni direktor, 1949 upokojen. – Priredil je in v samozal. izdal knjižici Kontokorent (1907) in Enostavno knjigovodstvo (1907), uredil in izdal Slov. trg.-obrtni žepni kol (za 1907 in 1908), 1924–45 ur. Trg. kol. V člankih je obravnaval predvsem knjigovodske zadeve, organizacijo trg. obratov, trg. poslovanje, kalkulacije v trgovini in industriji ter vprašanja splošno trg.-gospodarskega značaja. Pisal je največ za TL (1922: Iz zgod. žitnih cen; 1923: Naše mednar. trg. zveze; 1926: Grosist in detajlist; 1927: Naša industrija in trgovina, Rusija – hranilka Evrope, Inventura in bilanca; 1928: Teorija in praksa v knjigovodstvu, Trgovski poklic; 1936: Poslovni red v trgovini; 1937: Glavnica in delovna sila, Iz organizacije trg. pisarne), KL (1924, št. 12: Poljedelstvo in napredek), Trg. tov. (1925: Organizacija trg. pisarne, Vknjiževanje delniške glavnice; 1927: Izvor ameriškega knjigovodstva; 1939: Kako se ustvarja glavnica), Jslo, Grudo, Obrtni vestnik, Narodnogospod. vestnik idr. - Prim.: r. matice ž. sv. Bolfenk (Trnovska vas v Slov. goricah); arhiv Skupnosti pokojnin. in invalid. zavarovanja (Lj.); Spominski almanah (s sliko); Šlebinger-Marentič. Vlč.

Valenčič, Vlado: Zelenik, Franc (1880–1976). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi862401/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine