Slovenski biografski leksikon

Zdravič Franjo, kirurg, r. 20. sept. 1919 v Dolgi vasi pri Kočevju posestniku in trgovcu Francu ter Karolini r. Kolman, živi v Ljubljani. Gimn. je obiskoval v Kočevju (mat. 1938), medicino študiral na Dunaju, v Bgdu, Lj. in Bologni, kjer je bil 1945 prom. Iz kirurgije se je specializiral v Lj. in 1954 opravil spec. izpit, 1971 v Lj. obranil dis. Homotransplantati kože pri zdravljenju opeklin. Zaposlil se je na kirur. kliniki v Lj. Od 1963 je delal v jsl zdravniški ekipi v Alžiru, 1964–7 bil izredni prof. za travmatologijo in funkcionalno rehabilitacijo v bolnišnici Mustapha, nato kot svetovalec Svet. zdrav. organizacije odšel v Laos in sodeloval pri programiranju oskrbe vojnih invalidov, gobavcev in žrtev otroške paralize. Od 1968 spet redno delal na kirur. kliniki v Lj., 1973 je postal njen predstojnik, 1976–85 bil predstojnik klinike za plastično kirurgijo in opekline, 1989 upokojen. Na Med. fak. je bil od 1955 asistent, od 1965 docent, 1972 izvoljen za izred. in 1980 za red. prof. za kirurgijo. Od 1968 je vodil komisijo za študij funkcije in namembnosti Kliničnega centra. – Strok. se je izpopolnjeval (iz plastične kirurgije) 1954 in 1959 v Edinburghu (prof. A. B. Wallace), 1960 bil štipendist univ. v Rochestru (New York). – Udeležil se je štev. mednar. srečanj in kongresov kirurgov (1980 je s sodelavci organiziral 15. kongr. kirurgov Jsle v Lj.). V tujini je imel več predavanj o zdravljenju opeklin (Cincinnati 1975, Peking, Šanghaj in Kanton 1976, Mexico City 1978). – Je član strok. društev: Slov. zdrav. društvo, Združenje kirurgov Jsle (1980 izvoljen za predsednika), British Association of Plastic Surgeons, Intern. Society for Burn Injuries, Internat. College of Surgeons, Royal Society of Medicine. Od 1975 je pomočnik gener. sekretarja International Society for Burn Injuries, od 1979 član ured. odborov European journal of plastic surgery (Edinburgh) in Chir maxillofac plast. – Odlikovan je bil z redom dela II. stopnje (1947).

Pomembno področje njeg. delovanja je uvajanje novih operativnih metod rekonstruktivne in opeklinske kirurgije. Organiziral je vrsto tečajev za kirurgijo roke in opekline. Znanstv. in strok. sestavke s področja reparativne kirurgije in opeklin objavlja v domačih in tujih strok. glasilih, mdr.: Eur J Plast Surg (1954: Two devices in plastic surgery; 1960: Venus congestion of flaps treated by application of leaches, z M. Dergancem), Jub. zbornik Med. fak. Lj. (1955: Napake v zdravljenju opeklin pri nas), Medicine illustrated (London, 1956: Medicine in Yugoslavia, z B. Lavričem), Riv. ital. di chir. plast. (Padova, 1972: L'impiego degli omoinnesti nelle ustioni interessanti il derma in profondità; 1973: Il trattamento iniziale delle ustioni e le cicatrici da ustione), ZstV (1957: Uporaba vezanih režnjev z noge na nogo v rekonstruktivni kirurgiji; 1959: Prehrana kirurškega bolnika; 1969: Zdravljenje opeklin v izjemnih razmerah; 1971: Dvajsetletne izkušnje s homotransplantati kože pri zdravljenju opeklin; 1976: Kirurgija danes v svetu in pri nas). Dal je idejo in izdelal scenarija za filma Opekline obraza (metoda primarne odložene ekcizije s takojšnjim kritjem s transplantati; 1975) in Opeklinski blok Kliničnega centra v funkciji (1976). - Prim.: osebni podatki; ULj, II, III/2. Borisov

Borisov, Peter: Zdravič, Franjo (1919–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi860897/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine