Slovenski biografski leksikon

Završnik Rudi (Rudolf), šolnik, r. 20. avg. 1899 v Preddvoru pri Kranju nadučitelju Rudolfu in Albini r. Dermelj, u. 4. jan. 1981 v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju in Kranju, niž. gimn. 1911–5 v Kranju, učiteljišče 1915–9 v Lj. (1916 je bil mobiliziran, ranjen na ital. fronti). Učil je vseskozi v Lj.: 1919–20 osn. šola Ledina, 1921–9 osn. šola v Mostah (1920–1 služil vojake v Valjevu), 1929–46 učiteljišče (1. razredi vadnice). 1946/7 je bil upravitelj osn. šole Center, nato pomožni prosvetni inštruktor. Učil je še na osn. šolah Vrtača in Majda Vrhovnik, kjer je bil 1964 upok. kot pomočnik ravnatelja. Med obema vojnama se je strok. izpopolnjeval na tečajih za deška ročna dela, za pletarstvo in pouk na obrtnih in trg. nadaljevalnih šolah. Od 1954 je bil zun. član Komisije za preučevanje šolstva oz. Zavoda za šolstvo SRS. Priznanja: 1958 je prejel Žagarjevo nagrado, 1961 red dela s srebrnim vencem.

Napisal je več osnovnošol. učbenikov, ki so se zelo uveljavili in se nekateri še zmeraj ponatiskujejo: Prva čitanka (1946; zanjo izdelal abecedniški del, J. Ribičič sestavil berilo; ta abecednik je med dosedanjimi slov. abecedniki po 1869 najdlje v rabi, sestavljalci berila in ilustratorji so se menjavali, abecedniški del pa je ostal isti; od 1958 izhaja kot Prvo berilo); Začetni pouk v branju (1946; navodila k svojemu abecedniku); Računica za 2. razr. osn. šole (1949, soavtorja V. Rapè in A. Sežun; 1952 izšla v Skopju v makedon. in turškem jeziku); Računica za 4: razr. osn. šole (1949, ista soavtorja); Računica za 1. razr. osn. šol (1951); Računica za 3. razr. osemletnih šol (1958); Prva računica (1961; 1966 izšla v Novem Sadu v romun., madž., rusin. in slovaš. jeziku); Druga računica za osn. šole (1967, soavtor J. Žabkar); Tretja računica za osn. šole (1967, isti soavtor); Četrta računica za osn. šole (1968, isti soavtor).

Obj. je tudi več člankov, npr.: Ob izidu računice za IV. razr. (P 1949), Pojasnilo k učnemu načrtu za pisanje v osn. šoli (SodP 1955), Nekaj pripomb o programu Pedag. akademije (ib. 1961). — Z. je bil odličen metodik. Opravil je pomembno mentorsko delo pri vzgoji cele generacije učiteljev-elementarcev. — Prim.: osebni podatki; arhiv Slov. šol. muzeja (Li.); pokojn. spis (arhiv Skupnosti pokojn. in invalid. zavarovanja SRS, L.); I. Andoljšek, PD 1980, št. 19; isti, SodP 1981, 208; Delo 1981, št. 6. Šavli

Šavli, Andrej: Završnik, Rudi (1899–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi859232/#slovenski-biografski-leksikon (21. februar 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine