Slovenski biografski leksikon

Zavrnik Velimir, veterinar, r. 15. maja 1916 na Dunaju veterinarju Franu (gl. čl.) in Zlati r. Dastich, u. 6. jul. 1986 v Mrbu. Osn. šolo je obiskoval na Ptuju in v Zgbu, tu 1926–34 tudi real. gimn. Študiral je veterino 1934–40 v Zgbu in bil 1978 tu prom. z dis. Kratka zgod. veterinarstva na Slov. med obema vojnama 1918–41 (obj. Zbornik Bioteh. fak. Univ. v Lj. — Veterinarstvo 1979). Po kapitulaciji 1941 se je iz Zgba umaknil v Srbijo in do 1944 delal v kobilarni Ljubičevo pri Požarevcu, nato se pred četniki umaknil v Avstrijo (Dobersberg), od dec. 1944 do osvob. bil v gestap. zaporih na Dunaju. Po vrnitvi v domovino je bil okrajni veterinar v Lenartu v Slov. goricah, kjer je 1945 osnoval prvo veter. ambulanto v Sji, od 1952 v Mrbu okrajni veterinar, od 1955 občin. veter. inšpektor in od 1978 do upok. 1982 inšpektor pri Veter. zavodu. 1984 je bil habil. za doc. (za predmet zgod. veterinarstva) na veter. odd. Bioteh. fak. v Lj. — Bil je član medikohistor. sekcije Slov. zdravn. društva v Mrbu, Društva za zgod. zdravstv. kulture Jsle in Svetovnega društva za zgod. veter. medicine, predsednik sekcije za zgod. veterinarstva pri Zvezi veterinarjev in veter. tehnikov Jsle, nazadnje podpreds., 1945–51 preds. Konjerejskega društva Sje v Mrbu. Za strokovno in organ. delo je prejel več priznanj.

Prispevke s področja veter. preventive in teorije je obj. v: Acta historica (Bgd), Veter. novicah, Veter. glasniku (Bgd), Zborniku Bioteh. fak. Univ. v Lj. — Veterinarstvo idr. Največ pa je proučeval zgod. veterine, o tem predaval v društvih, katerih član je bil, ter objavil štev. članke in razprave, od katerih so najpomembnejši: Mrb tekst napotkov za zdravljenje konj mojstra Albranta (Zbornik za zgod. naravosl. in tehnike, 1975), Historija veter. medicine Jsle prema R. Froehneru (Veter. glasnik, 1978), Pregled publikacij iz zgod. medicine, farmacije in veterinarstva v obdobju 1968–1978 (Jubil. spomenica Mediko-hist. sekcije Slov. zdravn. društva, Mrb 1978). — Prim.: osebni podatki; Slov. veter. bibl, 1978; Večer 1986, št. 158. — Slika: arhiv SBL. Adč.

Adamič, France: Zavrnik, Velimir (1916–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi859101/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine