Slovenski biografski leksikon

Zaplotnik John (Janez, Leon), izseljenski biograf, r. 19. sept. 1883 na Lužah pri Kranju kmetu Jožefu in Mici (Mariji) r. Jagodic, u. 10. jan. 1978 v Omahi (Nebraska). Po osn. šoli v Olševku in 6 razr. gimn. v Kranju je avg. 1902 prišel v semenišče St. Paul seminary v Minnesoti (ZDA), štud. dve l. filoz. in 4 l. teologijo, 1908 bil ordiniran. Kot kaplan na angl. fari v Omahi je 10 let skrbel tudi za slov. in hrv. priseljence, 1917 ustan. zanje župnijo in jo vodil do pomladi 1925. Po daljšem potovanju po Palestini, Grčiji, Italiji in Jsli se je jeseni i. l. vpisal na katol. univerzo v Washingtonu in doktoriral iz cerkv. prava z dis. o dekanih (De vicariis foraneis, Washington 1927; v dodatku obj. avtobiografija). Nato je bil župnik na slovenski fari v Rock Springsu (Wyoming, 1927–30), na nemški v Lindsayu (Nebraska, 1930–54) in irski v Gretni (Nebraska, 1954–66). Vmes je opravljal tudi škofijske službe cenzorja, eksaminatorja in sodnika. Po upokojitvi se je naselil v Omahi. 1937 je prejel naziv papežev prelat.

Ob poklicnem delu je vztrajno raziskoval življenje slov. priseljencev v ZDA, zlasti F. I. Baraga idr. misijonarjev. Njihove biografije (ok. 40) je obj. v slov. in amer. listih in zbornikih: AM, Kol AM (1915–70), AS (1916), Glasilo K. S. K. Jednote (1917), Spominska knjiga K. S. K. Jednote (1924), Novi svet (1942–7), J. Trunk, Amerika in Amerikanci (1912), Catholic hist. review (1916–7), Acta et dicta (1917, 1934), Hist. records and studies, Franciscan herald and forum. V Sji je obj. predvsem temeljiti razpravi o Baragu in B. Smolnikarju (BV 1931) ter o J. Gostenčniku (BV 1933). Knjižno je izšla biografija Janez Čebulj (Groblje 1928). Pred smrtjo je pripravljal angl. izdajo biografij slov. izseljencev, ki so delovali v ZDA 1830–80. Marsikaj je ostalo v rkp; hrani jih Slovenian research center of America v Willoughby Hillsu (Ohio). Z-ove biografije se odlikujejo v tem, da je natančno naslonitev na vire znal družiti s poljudnostjo, kar je bilo zlasti pomembno za objave v slov. amer. tisku. Med vsemi našimi izseljenskimi biografi je bil najbolj plodovit. V prvih letih je tudi prevajal za AS (1908–10) in Glasilo K. S. K. Jednote (1917: R. L. Stevenson, Doktor Jekyll in gospod Hyde, št. 28–31).

Prim.: r. matice (ŠkALj); Annuario Pontificio 1938 in dalje; S 1927, št. 197; Novi svet (Chicago) 1938, št. 1; Kol AM 1939, 140–1; 1979, 55–61 (z bibl biografij); AM 1968, 240–1;1978, 79–82; SIK 1970, 327–8 (s sliko in bibl biografij); AD 1978, št. 6; Družina 1978, št. 6; E. Gobetz, Slovenian heritage, I, Willoughby Hills 1980 (s slikami); J. D. Dwyer, Slovenes in the United States and Canada, Minnesota 1981. Slk.

Smolik, Marijan: Zaplotnik, John (1883–1978). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi856337/#slovenski-biografski-leksikon (9. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine