Slovenski biografski leksikon

Zakrajšek Josie(Josephine) r. Mežnaršič, izseljenska organizatorka in društvena delavka, v Clevelandu (Ohio) r. 21. apr. 1904 jeklarskemu delavcu Franku (z Dvora pri Žužemberku) in šivilji Josephini r. Hudernik (iz Ribnice na Pohorju) ter u. 16. jun. 1979. Z Anthonyjem Zakrajškom se je poročila 1923. V r. mestu je obiskovala angl. šole: 8 let osnovno, 2 leti Central high school in 4 leta Ohio business college. 1918–23 je bila delavka in 1927–30 preddelavka v tovarni, pozneje v raznih upravnih službah, mdr. knjigovodja v Slov. dobrodelni zvezi (1942–5), upravnica mestnega urada za brezposelne (1945–8), pomožna upravnica pri okrajnem socialnem skrbstvu (1948–50), javna notarka (od 1955), tajnica in upravnica Slov. narodnega doma (1957–63).

Politično je bila aktivna v demokratski stranki (članica od 1931), imela več funkcij v clevelandskem okraju Cuyahoga, npr. 1941–3 podpreds. demokratske ženske organ., 1946 organizirala Žensko dem. medn. organizacijo (ŽDMO — Womens democratic cosmopolitan league) in bila do 1948 preds. Ob sporu v demokr. stranki, ki je za preds. ZDA podpirala H. Trumana, je 1948 vstopila v progresivno stranko, ki se je opredelila za H. Wallacea. Zmagali so demokrati s Trumanom, sledila je gonja proti progresivni stranki, Z-ova se je iz politike umaknila. Od 1956 do smrti je znova delala v ŽDMO.

S slov. naprednimi organizacijami v ZDA je bila povezana prek staršev od otroških let (1916 se npr. včlanila v telov. društvo Sokol), zelo delavno pa od 1934: tajnica slov. govorečega društva Woodmen circle 98 (do 1944), tajnica kluba Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ) št. 147 — Napredne Slovenke (1944–72) in šestkrat kandidatka za konvencije SNPJ. Pri Progresivnih Slovenkah Amerike (PSA) je vsestransko razvila svojo dejavnost in uspešno izpeljala štev. pomembne akcije. Na 1. konvenciji 1939 je bila izvoljena za glavno tajnico in to delo opravljala do smrti, razen 1960–2, ko je bila preds. 1944 je ustav. reliefni odbor PSA in mu bila do 1953 preds. 1947–51 je organizirala po ZDA 11 krožkov PSA. Maja 1941 jo je PSA določila za svojo predstavnico v slov. sekciji Jsl pomožnega odbora, ki je zbral nad 80.000 dol. za pomoč Sji. Pri Slov. ameriškem narodnem svetu, ki je združeval vse slov. ameriške organizacije za moralno in gmotno pomoč novi Jsli (1942–50), je bila glavna nadzornica in blagajničarka. Na konferenci maja 1944 je pobudila in nato vodila veliko zbiralno akcijo za prizadeto Sjo; zbrali so blizu 40.000 dol. Kot zastopnica American Slav congress se je udeležila kongresa Medn. demokr. federacije žena dec. 1948 v Budimpešti (o tem poročala v Prosveti 1949, št. 73(?)–186, tedenske angl. št., a neredno). Na povabilo AFŽ je sept. 1949 obiskala kot predstavnica PSA otroške bolnišnice in druge ustanove za otroke v Sji (spet poročala v Prosveti 1950, št. 17–188, tedenske angl. št.) in med rojaki v ZDA opozarjala na nujno pomoč. Soorganizirala je veliki izlet PSA v Sjo maja in jun. 1952 (tedaj podarile SIM avto).

Sodelovala je še pri štev. drugih slov. organizacijah in ustanovah v ZDA. 1941 je bila izvoljena v direktorij Slov. narodnega doma v Clevelandu. 1963 je bila izbrana v odbor za zbiranje zgod. gradiva o Slov. v ZDA za Slov. nar. dom, i. l. v odbor PSA za pomoč Skopju ob potresu. Delala je tudi pri amer. Rdečem križu idr. Zadnja leta se je posvečala ohranjanju slov. narodne zavesti v Clevelandu, kulturnemu idr. sodelovanju med Lj. in Clevelandom. — Prejela je jsl red zaslug za narod II (1945) ter več priznanj ZDA in slov. organizacij. — Prim.: osebni podatki; Delo 1966, št. 241; 1979, št. 153 (s sliko); SIK 1974, 312–3 (s sliko); Rodna gruda 1976, št. 12 (s sliko); Jana 1979, št. 27 (s sliko). I. S.

Slokan, Ina: Zakrajšek, Josie (1904–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi854300/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine