Slovenski biografski leksikon

Zakrajšek Egon, matematik, r. 7. nov. 1941 v Ljubljani tapetniku Egonu in Fani r. Sirc, živi v Kaliforniji. Osn. šolo in gimn. (1952–60) je obiskoval na Jesenicah, od 1960 študiral v Lj. matematiko na Fak. za naravoslovje in tehnologijo, 1965 dipl. Magisterij je opravil 1975 v Zgbu, prom. v Lj. 1978 z dis. O invariantni vložitvi pri reševanju diferencialnih enačb. Od 1964 je bil v Lj. pomožni strok. sodelavec na Inštitutu za matem., fiziko in astronomijo, od 1966 na Fak. za narav. in tehnologijo asistent, od 1970 predavatelj, nato docent in izr. prof. za računalništvo in programiranje. Občasno je predaval tudi na raznih podiplomskih študijih matem. in fizike v Lj. in Zgbu, na seminarjih za učitelje matem. pri Društvu matem., fizikov in astronomov SRS ter pri tem društvu več let vodil komisijo za popularizacijo matem. v srednji šoli. Od 1982 dela v podjetju za računalništvo Cromemco v Mountin Viewu (Kalif.).

Z. velja za enega vodilnih strokovnjakov za računalništvo pri nas. Je soavtor štev. razprav s področja numerične analize in uporabne matematike. Kot nosilec ali sodelavec je bil udeležen pri raziskovalnih nalogah: Osnovni programi in interni kod (1964), Numerično reševanje raznih problemov iz matematične analize na računalniku Z-23 (1965), Uvajanje mednarodnega jezika za elektronske računalnike Algol 60 v Jsli (1966), Inverzni problem albeda (1973), Avtomatizacija faktorske analize (1974), Računalniško orientirane matematične metode III (1975), Pogojenost problemov linearne algebre (1980), Numerične metode za reševanje navadne diferencialne enačbe prvega reda z razširjenim področjem stabilnosti (1981), Algoritmi teorije grafov (1982). Na dolgoletnem seminarju iz numerične in računalniške mat. v Lj. je sodeloval s predavanji in pripravil 20 zapisov predavanj. Napisal je priročnike: za programske jezike algol, scope 3.4, structran, za računalnika Z-23 in cyber 72, za zbirko Priročniki za računal. in numerično matematiko zv. 1–6 in 8. Učbeniki za študente matematike in tehnike: Fortran (1973, 1985⁷), Programski jezik pascal (1975, 1981⁶), Update (1975, 1979), Uvod v programiranje (1982, 1984⁴, z B. Moharjem); za srednje usmerjeno izobraževanje: Matematika 1 (1981–2) in 2 (1982–3; obakrat soavtorja P. Legiša in I. Štalec; več ponatisov), oba izšla tudi v ital. prevodu (1983 in 1984). — Prim.: osebni podatki; Bibl RSS; ULj, II. — Slika: arhiv SBL. Velkovrh

Velkovrh, Ciril: Zakrajšek, Egon (1941–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi853885/#slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine