Slovenski biografski leksikon

Zabukovšek (Sabukoshek) Jožef, nabožni pisec, r. 19. marca 1804 v Polju pri Bistrici ob Sotli (prej Sv. Peter pod Sv. gorami) kmetu Matiju in Uršuli r. Kunej, u. 2. apr. 1870 na Bizeljskem. Šolal se je dokaj neredno, v Zgbu gimn. (1817–20, 1823–6) in filoz. na akad. (1826–8), teol. pa 1828–32 v Clcu; 1831 bil ord. Kaplan je bil 1832 v Brezah (prej Sv. Rupert n. Laškim), od 1833 v Dobrni, 1835 v Šmartnem pri Slov. Gradcu in 1836 Šmihelu pri Pliberku na Kor. 1837–9 je bil provizor na Ravnah na Kor. (prej Guštanj), 1839–49 kurat na Vrhu nad Laškim (prej Sv. Lenart n. L.) in 1849–70 župnik na Bizeljskem. — Z. je pripadal Slomškovemu krogu, se zavzemal za nedeljske šole in za sloven. pri šol. pouku. Dopisoval je v Drobt. in N (npr. Beseda na nedeljske šolarje … 1848, 3, 7), napisal (priredil) molitvenike Zgodna Danica … (anon., Clc 1841, 1847³; gl. SJ 1941, 171), Sveti križ (1843; 1846²; ni istovetno s Slomškovim prvencem — prim. ISp A. M. Slomška I, 1876, 231 in F. Kovačič, ČZN 1936, 28), Vertnar sveti (anon., Slomškov podatek, gl. AZN I, 26; 1844, 1859⁴) in Pobožnost sv. Jožefa (1846), vzgojno knj. Naukapolne pripovesti za slov. mladost (1841, 1846²; Plesničar 10; ČZN 1906, 85; I. Andoljšek, Naš začetni bralni pouk I, 1978, 301). — Prim.: r. matice ž. Sv. Peter pod Sv. gorami (DAS); katalogi Archigymn: Acad. (Hist. arhiv, Zgb); F. Kovačič, AZN I, 27, 55; I/1, 21; Glaser II, 191, 258; III, 19; Orožen IVl2, 270; VI, 442; VIII, 333; N 1845, pril. št. 6; R. G. Puff, Das Römer-Bad Toplitz nächst Tüffer … Gradec, 1847, 65. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Zabukovšek, Jožef (1804–1870). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi849724/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine