Slovenski biografski leksikon

Zabukovec Milan, partiz. ime Miloš, narodni heroj, r. 16. aprila 1923 v Spodnji Zadobrovi pri Ljubljani finančnemu uradniku Leopoldu in Frančiški r. Gregorec, živi v Lj. Osn. šolo (6 razr.) je obiskoval v Polju pri Lj., realno gimn. 1934–6 (2 razr.) v Murski Soboti, obrtno šolo 1937–41 v Lj. Zaposlen je bil pri železnici v Lj., sodeloval v društvih Sokol in Vzajemnost. Po okupaciji 1941 je delal za SKOJ (npr. zbiral orožje in drugo opremo za partizane, sodel. v oboroženih akcijah vaške zaščite v Zadobrovi); ob požigu vojaškega skladišča v Zajčji Dobravi (apr. 1941) je bil 8 dni zaprt. Avg. 1941 je odšel v partizane in se vključil v Mokrško četo. Ob napadu It. na Mokre (sept. 1941) je s četo izgubil zvezo, se vrnil v Zadobrovo in nadaljeval z ilegalnim delom. Okt. 1941 je bil sprejet v SKOJ. Febr. 1942 je vstopil v 2. partiz. bat. (»Štajerski«) na Pugledu, se v njem izkazal kot puškomitraljezec v bojih ob ital. napadu na partiz. taborišče na Pugledu (marec 1942) in v rajonu Janče (maj 1942) pri poskusih Druge grupe odredov, da bi se prebila na Štajersko. Po vrnitvi te grupe prek it.-nem. meje je bil sprejet v zaščitno enoto GŠ (maj 1942) in mdr. uspešno ščitil obkoljeno vodstvo NOV Sje pri prebijanju iz obroča v ofenzivi na Rogu (avg. 1942). Okt. 1942 je bil sprejet v KPS. V zač. 1943, ko je bilo vodstvo NOV Sje v Dolomitih, je bil začasno vključen v Dolomitski odred in se v njem odlikoval kot mitraljezec v bojih z It., Nemci in belogardisti (marca 1943), ko se je v 1. bat. prebila iz Belške grape samo skupina, v kateri je bil Z. Po teh bojih je bil imenovan za komandirja 1. čete 1. bat. Ob ukinitvi Dolomit. odreda (april 1943) je bil ponovno uvrščen v zaščitno enoto GŠ. Po kapitulaciji It. (sept. 1943) je po Primorskem spremljal F. Leskoška-Luko. Tedaj je kot mitraljezec omogočil skupini partiz. voditeljev preboj iz obroča v Trnovskem gozdu in v Ponikvah na Krasu (vse sept. 1943). Spomladi 1944 je spremljal I. Mačka-Matijo v Drvar in maja 1944 sodel. pri obrambi Vrhovnega štaba med nem. desantom. Nato je bil poročnik OZNE v Sji.

Po vojni je bil v vojaški službi, mdr. v Korpusu nar. obrambe Jsle (Bosna, Hrvaška, Srbija), 1957 se je vrnil v Sjo, 1966 upokojen kot polkovnik. — Priznanja: spomenica 1941; red za hrabrost (dvakrat), bratstva in enotnosti z zlatim vencem, za vojaške zasluge z zlatimi meči, ljud. armade z zlato zvezdo, zaslug za narod z zlato zvezdo, nar. heroja (1951), dela z zlatim vencem (1974) in z rdečo zastavo (1977). — Prim.: osebni podatki; r. matice Polje (Skupščina občine Lj.); J. Mekinda, Pohod Druge grupe odredov na Štajersko, 1959, 288–9, 461 (slika v prilogi); Zbornik … občine Lj.-Polje, 1965, 250 (s sliko); Metalci Jsle, Zgb, 1967, I (s sliko); R. Hribernik, Dolomiti v NOB, 1974; Narodni heroji Jsle, Bgd 1982 (s sliko); Delo 1983, št. 94 (s sliko). Buttolo

Buttolo, Franca: Zabukovec, Milan (1923–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi849567/#slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine