Slovenski biografski leksikon

Zabel Bojan, pravnik, v Ljubljani r. 20. jul. 1930 poštnemu uradniku Ivanu in Karli r. Šeme ter tu živi. Osn. šolo je obiskoval v Celju in Lj., tu klasično gimn. (matura 1949) in študiral pravo (diploma 1955). 1954–5 je bil pripravnik na okrožnem sodišču v Lj., 1955–6 sodnik okrajnega sodišča v Celju, od 1956 je na Pravni fak. v Lj.: asistent, od 1965 docent, od 1971 izr. prof., od 1976 redni za gospodarsko pravo; 1979–81 je bil dekan. Izpopolnjeval se je kot štipendist Sklada B. Kidriča na Mednar. trgovinski zbornici v Parizu (1962) in na pravni fak. v Bologni, kot štipendist Organiz. for Economic Co-operation and Development na pravni fak. v Rimu. 1965 bil v Lj. prom. z dis. Dokumentarni akreditiv in njegove pravne značilnosti. Predaval je tudi na podiplomskih tečajih v Novem Sadu, Bologni (1971) in Neaplju (1972), referiral na posvetovanjih v Trstu (1977, 1979) in Madridu (1980). Je predsednik častnega sodišča Gospod. zbornice Sje, član zunanjetrgovinske arbitraže Gosp. zbornice Jsle, pravnega sveta IS Skupščine SRS, zakonodajno-pravne komisije Skupščine SRS idr.

Članke in razprave o pravnem položaju domačih in tujih gospod. subjektov, gospod.-pravnih poslih in konkurenčnem pravu objavlja v časopisih in zbornikih (Pravnik, Bančni vestnik, Združeno delo idr.). Samostojne publikacije: Temeljni zakon o podjetjih s pojasnili (1965, 1969²), Gospodarsko pravo SFRJ, 1 (Bgd 1969, s S. Pretnarjem), Poslovna tajna (Bgd 1970), Pravna ureditev združenega dela, 2 (1973), Opšti pogledi na pravnu ličnost i OUR kao pravna lica (Novi Sad 1976, razm.), Nelojalna konkurencija (Novi Sad 1976, razmn.), Statusno pravo organizacij združenega dela (1978, 1980², 1984³, s Š. Ivanjkom), Komentar zakona o združenem delu, 2 (1978, 1984²). Je avtor več raziskovalnih nalog s področja statusnega in konkurenčnega prava. — Prim.: osebni podatki; ULj, II, III/1; Ko je ko u Jsli, Bgd 1970. — Slika: arhiv SBL. Ry.

Rybář, Miloš: Zabel, Bojan (1930–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi848998/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine