Slovenski biografski leksikon

Wutschnig (Vučnik, Bučnik) Pavel, teolog, r. 23. jan. 1659 v Radljah ob Dravi (prej Marenberg), u. 25. sept. 1718 v Gradcu. 1682 je vstopil k avguštincem (eremitom) v Lj., tu štud. na njihovi redovni šoli teologijo, 1684 bil ord. Zatem je 1685–9 deloval v Gradcu kot prazniški pridigar, bakalaver ter lektor filoz. in teol. na redovni šoli. 1694 je postal dr. teol. v Gradcu in 1697 na Dunaju, kot prof. slednje univ. je od 1698 predaval moralno teol., 1710–1 je bil dekan dunaj. teol. fak., 1707–10 provincial, 1716 se predavanjem odpovedal. Po odhodu z Dunaja je bil 1716–8 prior avgušt. samostana v Gradcu. — W-ova pridiga Intercessor pro populo, Fürsprecher vor (sic) das Volck oder Octav-Predigen, welche täglich durch die gantze Wochen …, under der Canonizations-Solemnitet … Joannis Sahaguntini a S. Facundo … seynd vorgetragen worden … (70 str.) je uvrščena v zbornik Sertum gloriae — Ehrnkrantz oder Verfassung etlicher Lob-Predigen … (Clc 1692; tu natisnjena tudi pridiga B. Vogrina, gl. čl.). Objavil je še Plena gratiarum Fades in Concepta cum Gratia Deipara Virgine adumbrata … (Dunaj 1710); Expositio selecta s. orationis Dominicae (Dunaj 1711). Rkp nastopnega predavanja na dunaj. univ. Commentaria in quinque libros Decretalium (1698) pa je verj. izgubljen. — Prim.: J. Gavigan, De doctoribus theol. O. S. A. in univ. Vindobonensi, Augustinianum (Rim) 1965, 313–4; isti, The Austro-Hungarian province of the Augustinian friars 1646–1820, Rim, II, 1976, 215–6, 224–6, 260–8; M. Smolik, BV 1978, 210–5. Slk.

Smolik, Marijan: Wutschnig, Pavel (1659–1718). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi848218/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine