Slovenski biografski leksikon

Wretschko Matija, botanik, r. 23. febr. 1834 v Jurkloštru kmetu Jožetu, u. 18. nov. 1918 v Aichgrabnu (blizu Dunaja). Prvi pouk v slov. jeziku mu je nudil oče, 2 razr. osn. šole je obiskoval v nekaj ur oddaljeni Loki pri Zid. Mostu, 3. razr. osn. šole in gimn. pa je obiskoval v Celju (mat. 1853). Študij naravoslovja je začel v Gradcu (1 sem.) in končal 1857 na Dunaju. 1859 je bil gimn. učitelj v Budimpešti, 1861–5 na klas. gimn. v Lj., nato je bil prestavljen na akad. gimn. na Dunaj. Želel se je posvetiti vseučiliški karieri in se je 1866 habilitiral (1867/8 se je izpopolnjeval v Heidelbergu, Halleju in Berlinu), a je zaradi preobremenjenosti te načrte opustil, ko je 1869 postal šol. nadzornik za matem.-naravosl. skupino v sred. šolah na Kranj., Štajer. in Kor. s sedežem v Gradcu. 1877 je bil imenovan za šol. nadzornika na Dunaju za isto skupino. Od 1893 je bil v prosvet. min. referent za sred. šole, upok. kot ministerialni svetnik. 1877 je bil odlikovan z redom železne krone III. razr., 1883 pa povzdignjen v viteški stan.

Napisal je pomemben botanični priročnik Vorschule der Botanik für den Gebrauch an höheren Classen der Mittelschulen und verwandten Lehranstalten (Dunaj 1865, 1912⁹; nad sto ilustracij-lesorezov) in ga sproti izpopolnjeval. Obj. je nekaj krajših razprav, večinoma o zunanjih morfol. značilnostih rasti. in žival. organizmov, npr.: Zur Entwicklungsgeschichte des Laubblattes (Jber. d. Obergymn., Lj. 1862), Zur Entwicklungsgeschichte des Umbelliferenblattes (Botan. Zg, Halle, 1864), Beitrag zur Entwicklungsgeschichte getheilter und gefiedeter Blattformen (S. B. A. W. Wien, math.-naturw. Classe, 1864), Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Cruciferenblüte (ib., 1872). — Prim.: arhiv gimn. Celje (Zgod. arhiv Celje); Wurzbach; J. M(antuani), Carn. 1919, 242–3, 247; J. Orožen, Zgod. Celja in okolice I (1971), 646; II (1974), 185. Petkovšek

Petkovšek, Viktor: Wretschko, Matija, vitez (1834–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi846794/#slovenski-biografski-leksikon (16. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine