Slovenski biografski leksikon

Witschl Franc, gradbenik, r. 29. nov. 1825 v Bĕlču (okraj Tábor, Češka), u. 11. mar. 1902 v Srebrničah pri Novem mestu. Študiral je 1843–6 na Politehničnem inštitutu v Pragi. Od 1847 je bil gozdar. in gradb. inženir na posestvu kneza Auersperga v Soteski (pri Nov. mestu), pozneje tu rentni mojster, 1865–8 izvedenec za gozdar. in kmetij. zadeve ter zemljemerstvo pri okraj. uradu v Kočevju, ki je takrat posloval tudi kot lokalna komisija za odvezo in ureditev služnostnih pravic v gozdovih. Hkrati je bil načelnik okraj. cestnega odbora. 1868 je postal nadgozdar kneza Windischgrätza na Uncu, 1870–3 bil mestni inž. v Lj., 1873 postal dež. inž. pri kranjskem dež. odboru, pozneje povišan v gradb. svetnika. 1901 je bil upok. in v zač. 1902 odšel na svoje posestvo v Srebrniče. — Bil je član Kranjske KD (od 1853, 32 let njen odbornik) in Kranjsko-primor. gozdar. društva (od ustan. 1875 do smrti, nekaj let tudi odbornik). Projektiral je v Lj. naslednje objekte: stopnišče pred Tivolskim gradom (1872), šolo na Grabnu (1873), šolo na Ledini (1888), sodeloval pri projektiranju učiteljišča na Resljevi c., načrtoval tudi ceste in vodovode. Za uspešno vodenje gradnje dež. muzeja Rudolfinum v Lj. mu je dež. odbor 25. dec. 1885 izrekel javno zahvalo (gl. Obravnave dež. zbora Kranjskega). Napisal je knjigo Navod, kako naj se napravljajo vodnjaki in kapnice (1879). Bil je zelo delaven in ima veliko zaslug za dejavnost KD. — Prim.: Reg. I, fasc. 660, spis V/6–7144/1869 in Reg. I, fasc. 808, spis V/6–2484 (MALj); Pirc, Bibl; K 1902, 57 (s sliko). Šiv. + Adč.

Šivic, A., Adamič, F.: Witschl, Franc (1825–1902). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi843680/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine