Slovenski biografski leksikon

Wiriex (Wierix, Werex) Johannes, slikar, povezan z Valvasorjevo grafično delavnico. Življenjskih podatkov za zdaj ni, verj. pa pripada krogu flamske umetn. družine Werex, ki je slovela zlasti v 1. četrtini 17. stol. Doma je bil najbrž v Antwerpnu; če se ni šolal prav v Utrechtu, pa je gotovo poznal dosežke tamkajšnje slikar. šole. Vidne so sorodnosti z deli mojstrov slikar. družine Francken (Frans I., II. in III.), spominja tudi na izročilo nizoz. poznogotskega slikarstva in A. Dürerja.

Po risarskih predlogah W-a je vrezal A. Trost bakroreze za prvo izd. Valvasorjeve grafične delavnice na Bogenšperku: Dominicae Passionis icones a Iohanne Wiriex inuentae, A. Trost sculpsit, I. W. Valvasor excudit … 1679 (ohranjena 2 nepop. primerka v NM in ŠkALj; kombiniran faksim. ponatis izšel 1970 v Lj. z nasl. Pasijonska knjižica in s spremno bes. E. Cevca). Ni verjetno, da bi bil W. sam deloval na Bogenšperku; vse kaže, da je Valvasor 1672 prinesel njeg. risbe z velikega potovanja, ki ga je popeljalo tudi na Nizoz. Za zdaj so te edino W-ovo znano delo (dekorat. okviri z rasti. in žival. motivi so najbrž Trostov dodatek, narejen po grafikah Virgiliusa Salsa) in po likovni strani kvalitetni vrh Valvasorjevih tiskov. Cikel 17 bakrorezov se vsebinsko konča s Križanjem, manjkajo pa vsaj še 3 (z zaključnim Vstajenjem). — Podatek P. Radicsa (Valvasor, 1910, 209 sl.), da je W. risal podobe tudi za Valvasorjevo Topographio Archiducatus Carinthiae … (1688) in da je njegova velika veduta Cica, je zmoten.

Malo je verjetno, da bi bil W. v ožjem sorodstvu s Petrom Werexom (u. 13. febr. 1715 v Lj. in tu živel vsaj od 11. maja 1708, ko je bila krščena njegova hči Rosa Eleonora — prim. matice ž. sv. Peter v Lj.), ki ga J. G. Dolničar-Thalnitscher (Ann. Urbis Labac …, IMK 1901, 175) imenuje »slavni slikar P. W. Antwerpčana, še manj pa Radicseva (LMS 1880, 23, povzeta po Klunu v Archivu f. Landesgesch. v. Krain 1852, 69) trditev, da je bil J. W. r. na Kranjskem, slov. rodu in da je bil Peter njegov sin, r. na Turjaku. Pač pa je Peter morda identičen s Petrom Oweregom, ki naj bi bil za lj. uršulinke (takoj po njihovem prihodu v Lj.) 1713 naslikal podobo sv. Uršule; tudi ta naj bi bil Antwerpčan. Neka signirana slika P. W-a je bila po ustni izjavi F. Steleta svoj čas v gradu Lože pri Vipavi. — Prim.: Steska 20; P. Radics, DS 1903, 425; isti, Valvasor, 1910, 152 sl.; Peto Izv. Društva za kršč. umetnost v Lj. 1913, 35; B. Reisp, J. V. Valvasor, 1983. Cc.

Cevc, Emilijan: Wiriex, Johannes (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi842980/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine