Slovenski biografski leksikon

Wieser (Wiser) Joseph Leopold v. Berg, risar, r. verj. ok. 1725 in u. po 1791 neznano kje. Deloval je v 2. pol. 18. stol. v Lj. Prvič ga srečamo kot risarja miniaturista: za matično knjigo Dizmove bratovščine Theatrum Memoriae … je 16. jan. 1756 poslikal lista 174 in 180 v sepia tehniki (DAS), znani pa sta še signirani risbi: Pogled na Komendo (1761, gl. Stele, Kamnik oz. rkp knjiga Cabreum Commendae …, DAS) in Pogled na Lj. od južne strani (1762, gl. MHK 1864, 87, orig. in plošča v NM); slednja je del okraska obrtniškega učnega pisma za nekega krznarskega vajenca. Za katalog Semeniške knjižnice J. F. de Wertha je 1770 izdelal okrasno risbo (repr. M. Smolik, Semeniška knj. v Lj., 1975, 30). Po naročilu kranj. dež. stanov je 1765 nadzoroval prezidavo stare lj. jahalnice v stanovsko gledališče (IB 1846, št. 33–5). Ko je stavbenik Lovrenc Prager v 6 mesecih gradb. dela končal, je postal W. stalni gledal. inšpektor, uspešno vodil administracijo, skrbel za red in vzdrževal poslopje. Njegovo zadnje poročilo je iz 1791, ko se je ostro pritožil nad ital. igralci, ki so »grozili poslopju s popolnim razdejanjem« (akt 739/85 z dne 2. jul. 1791, fasc. II, 735 – DAS). – Prim.: SGL; Stelè, Kamnik 359, 376, 380; Steska 130; Strahl 19, 22; Thieme-Becker 36, 105; J. Wallner, MMK 1890, 120; P. Vrhunc, ZUZ 1970, 115; S. Škerlj, Italijansko gled. v Lj. v preteklih stoletjih, 1973, 272, 276, 334, 365; L. Komelj, Slov. kraji in naselja v preteklosti, 1978, 16, 33. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Wieser von Berg, Joseph Leopold (okoli 1725–po 1791). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi839763/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine