Slovenski biografski leksikon

Wenko Boris (Beno), agronom in zootehnik, r. 20. sept. 1895 v Slovenj Gradcu davčnemu uslužbencu Blažu in Ani r. Laučaher, u. 6. apr. 1980 v Fürstenfeldu (Burgenland, Avstrija). Osn. šolo je obiskoval v r. kraju, realko 1906–14 v Mrbu. Po mat. je bil mobiliziran, 1917 iz vojske odpuščen. Na vis. kmetij. šoli na Dunaju (Hochschule für Bodenkultur) je študiral agronomijo in 1922 dipl. Specializiral se je na posestvih in zavodih v Avstriji, Nemčiji in Holandiji 1922–4, v Zgbu opravil 1928 spec. tečaj in izpit za živinorejskega inšpektorja. Zaposlen je bil 1924–6 na kmet. odd. velikega županstva v Mrbu, 1926–8 na okrajni izpostavi v Ormožu, 1928–31 na okraju Murska Sobota in Dol. Lendava, 1931–5 na kmet. odd. banske uprave v Lj., nato na okraju v Gornjem Gradu, odkoder so ga Nemci po okupaciji premestili na okraj. kmet. službo v Fürstenfeld (pri Gradcu), kjer je bil 1970 upokojen.

Bil je zelo sposoben strokovnjak in organizator živinorejskega zadružništva. Prirejal je tečaje za selekcijo in perutninarstvo, ki so se jih udeleževali proizvodni kontrolorji, strokovnjaki, učitelji in gospodinje. Osnoval je več selekcijskih zadrug, selekcijsko zvezo za Prekmurje in zvezo zvez za dravsko banovino. S tem je tudi geogr. opredelil rejo posameznih pasem v pasemskih okoliših, kar se je odražalo v poenotenju bioloških lastnosti živali, večji proizvodnosti in vrednosti živinoreje v slov. gospodarstvu. Napisal je nekaj sto strok. člankov, ki jih je 1927–41 obj. v časopisju: K, KL, D (Lj.), Slov. gosp. list, Konjerejec, Naše gorice, Rejec malih živali, Prosveta idr. Pisal je predvsem o metodah in tehniki selekcije perutnine, goveda in konj, vzrejnih problemih, proizvodnosti domačih živali, zlasti o štajerski kokoši, slov. marijadvorskem govedu in ljutomerskem konju. Pomembnejša je razprava Živinoreja dravske banovine (v: Kmetijstvo dravske banovine, 1933). Napisal je knjigo: Kmetijsko kokošarstvo (1935). – Prim.: r. matice (mat. in ž. urad Slovenj Gradec); podatki inž. T. Titana (Mur. Sobota); Pirc, Bibl; Spominski almanah; Šlebinger-Marentič; K 1934, 86 (s sliko); J 1935, št. 283; SN 1935, št. 291. Adč.

Adamič, France: Wenko, Boris (1895–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi836677/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine