Slovenski biografski leksikon

Weber Tomaž, pedagog in zgodovinar, v Ljubljani r. 24. okt. 1927 filozofu Francetu Vebru (SBL IV, 374) in Emiliji r. Innfeld ter tu živi. Po osn. in gimn. (1938–46, Bežigrad) šolanju je kot vojaški štipendist štud. v Lj. medicino, opravil izpite za prvi rigoroz, nato študij prekinil in se zaposlil v min. za kmetijstvo (področje za melioracije). Od 1951 je štud. zgodovino na Fil. fak. v Lj. in 1956 dipl. Učil je 1956–8 na gimn. v Stični in 1958–61 na osn. šoli O. Kovačič v Lj., od 1961 bil direktor medobčin. Zavoda za prosv. pedag. službo (Lj.-Vič), od 1964 vodja pedag. svetovalcev za zgod. in zemljepis na Zavodu za napredek šolstva SRS; od 1966 predava metodiko pouka zgod. in spoznavanja družbe na Pedag. akad. (1971 izvoljen za red. prof. višje šole), 1979–81 prodekan. Strok. se je izpopolnjeval 1966 na inšt. J. A. Komenskega v Pragi, 1968 v Stockholmu, 1973 pri Westermannu v Braunschweigu ter 1974 pri založbi Mondadori v Veroni in v Milanu. 1965–75 je bil član uprav. odbora Zgod. društva za Sjo, od 1968 ured. odbora jsl revije Pouk zgodovine – Nastava povijesti, 1969–71 bil prvi in odg. ur. revije Vzgoja in izobraževanje. – Odlikovanja: 1964 red dela s srebrnim in 1973 z zlatim vencem, 1982 red republike z bronastim vencem, idr.

W. uvaja nov način pouka zgodovine: pri podajanju učne snovi naj bo vzpostavljeno neposredno razmerje učitelj – učenec, ki mora biti tudi z učenčeve strani tvorno. V ta namen je napisal vrsto učbenikov, zlasti za osnovne šole: Moj prvi atlas za 3.–4. razred osn. šole (1972, soavtorja T. Oblak in M. Žerovnik), Moj prvi atlas, učbenik za 3.–5. razr. osn. šole (1983, soavtorji M. Košak, T. Oblak, M. Žerovnik), Zgodovina za 6. (1976, izšel tudi v ital. 1981) in za 8. r. (1973, pri obeh soavtor B. Božič); za srednje izobraževanje: Zgodovina 2 (1978, soavtorja B. Božič in J. Prunk), Zgodovina 2 (1982, soavtor B. Božič); za spoznavanje družbe: Slovenija, moja ožja domovina, za 4. r. (1980, izšel tudi v ital. 1982 in madž. 1983) in Naša domovina SFRJ, za 5. r. (1983, pri obeh soavtorica Marija Košak); skripta za študente Pedagoške akademije: Svetovna zgodovina (1980). Kot dopolnilo je pripravil učne pripomočke: Vaje iz geografije, za vsak r. srednje šole posebej (1968, soavtor D. Kompare), Vaje iz zgodovine za 6. (1968) in 8. r. (1969), delovne zvezke Zgodovina 6 (1977), 7 (1973) in 8 (1973). Učbeniki in pripomočki so doživeli po več natisov. – Po sodobni metodi pouka je 1962–84 pripravil za šole I. in II. stopnje štev. diafilme in projekcijske komplete, ki obravnavajo občo in nar. zgod. (seznam v arhivu SBL). – Prevedel je Zgod. atlas za srednje šole (1968) in za osnovno šolo (1975, oba več ponatisov), zemljevid Evropa, 2. svet. vojna (1971, tudi priredil).

Metodiko pouka obravnava v knjigah: Metodični napotki za učitelje k učbeniku Moj prvi atlas (1972; soavtor T. Oblak), Metodični napotki za pouk zgod. v 8. r. (1973), Navodila k delovnemu zvezku iz zgod. za 7. r. (1973), Razvoj pouka in negovanje tradicij NOB v osn. šolah 1966–73 (1973), Praksa zgod. pouka v osn. šoli (1977), priročnik za učitelje Slovenija moja ožja domovina (1980, soavtor M. Košak), Teorija in praksa pouka zgod. v osn. šoli (1981), Metodika zgod. pouka v osn. š. (1980), Spoznavanje družbe, prispevki k metodiki spoznavanja narave in družbe (1984). Sicer je o teh vprašanjih razpravljal tudi v štev. člankih in razpravah v jsl časopisju in zbornikih, mdr.: Borec (1966), Jsl istor. časopis (Bgd 1970), NRazgl (1964), Pouk zgodovine – Nastava istorije (Zgb 1967–), Prispevki za zgod. del. gibanja (1967), SodP (1966: O spraševanju in ocenjevanju v naših šolah; 1967: Tudi učiteljem geogr. na osn. šolah sodoben delovni načrt; 1974: Zgod. pouk in idejnost v šoli idr.), Vzgoja in izobraževanje (1970–), Priročnik za prosvetne delavce 1967–8 (1967), Savremeni udžbenik (Bgd 1970), Zbornik društva istoričara SAP Vojvodina (N. Sad 1972). Sodeloval je pri EJ (1968) in Leksikonu CZal (1973), objavil nekaj strokovnih ocen.

Prva W-ova knjižna objava je oris občine Lj.-Vič Naša občina včeraj, danes in jutri (1961). Za mlad. enciklopedijo Mladi vedež je napisal 2. knj. Od Vikingov do astronavtov (1974, prim. Delo 1974, št. 293 s sliko; I. Berce, PD 1975, št. 2). Dopolnil je slov. del v knjigi Prošlost u slikama (Zgb 1974), z B. Božičem pa prir. slov. izdajo obsežne Zgodovine v slikah (18 knjig, 1974–82). Uredil je slov. prevod izd. UNESCO Pouk geografije (1971, tudi dopolnil) in z M. Kranjcem idr. knjigo 25 let Pedag. akademije v Lj. (1973). – Prim.: osebni podatki; ULj III/2; Dnevnik 1973, št. 124 (s sliko); Bibl Pedag. akad. v Lj., 1978, 164–74. – Slika: arhiv SBL. N. P.

Gspan-Prašelj, Nada: Weber, Tomaž (1927–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi833205/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine