Slovenski biografski leksikon

Wagathey (Wogathey, Bogataj) Franc Krištof, pravnik in operoz, r. 4. avg. 1684 v Škofji Loki pravniku Janezu Matiji (gl. Zssl I, 293) in Ani Frančiški r. Benkovič, u. 14. febr. 1754 v Ljubljani. Doktorat obojega prava je dosegel 1708 na univ. v Padovi, nato delal kot odvetnik pri kranjskem ograjnem sodišču. 16. jun. 1710 je na pobudo pravniškega društva, ki je skrbelo, da so se člani urili v svoji stroki, v Lj. javno predaval civilno pravo (IB 1831, št. 23), ni pa znano, ali je temu predavanju sledilo še kakšno. 1712–9 je bil vicedomski tajnik in deželnoknežji fiskal, član in večkrat poročevalec z različnih, predvsem finančnih komisij dež. odbora in dež. kneza. Za nagrado za uradniško delo je bil 1730 skupaj z bratrancem Janezom Jurijem (glavarjem v Bribirju in Novem Vinodolskem) povzdignjen v plemiški stan z naslovom von W. auf Ehrnbüchl. Od 1746 je bil član bratovščine sv. Dizme (tedaj dež. tajnik), od kdaj akademije operozov z vzdevkom Congruus (= skladen), ni ugotovljivo. Sodeč po seznamu knjig v zapušč. inventarju in po stavku v posvetilu Thalnitscherjevi Epitome chronologica … 1714, se je W. zanimal posebno za zgodovino; isto izpričuje W-eva posvetilna pesem Providus Aemonae historicus operosa viretis … prav tam. Thalnitscher (Ectypon 113) navaja W-a kot avtorja dveh del: Codex officii Vicedomnatus Nobilis et Mercenarii Excelsi Ducatus Carnioliae. Tractatus Historico-politico-juridicus, 1713; Observationes practicae selectiores Dicasteriorum Carnioliae, s. d.; njuna usoda danes še ni znana. Njegovega vnuka Ignaca (1788–852) naj bi z »rajnikom Bogotajem« imel v mislih Levstik v Popótovanju od Litije do Čateža. – Prim.: oporoka Franca Krištofa W-a (DAS); listina o podelitvi plemiškega naslova (kopija v zapuščini akad. M. Mušiča, Lj.); Dimitz IV, 114, 161; Pohlin 60 (popravi citat); Schiviz, Krain 156, 195; V. Steska, IMK 1900, 116 in 1901, 138; M. Mušič, Kron 1959, 51–2; P. Simoniti, Sloveniae scriptores latini … 1972, 132. Simič

Simič, Vladimir: Wagathey auf Ehrnbüchl, Franc Krištof von (1684–1754). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi829690/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine