Slovenski biografski leksikon

Waagen Luka, geolog, na Dunaju r. 27. apr. 1877 in u. 4. avg. 1959. V r. mestu je obiskoval gimnazijo (matura 1897), študiral geologijo in bil 1901 prom. 1900–1 je bil asistent za geologijo na dunaj. univ., od 1901 pa je delal na Drž. geol. zavodu na Dunaju vse do upok. 1937. Od 1907 je bil član dunaj. geol. društva, 1921 dobil naziv višji rudar. svetnik, 1937 pa dvorni svetnik.

Najprej je geol. kartiral večinoma v Dalmaciji, pozneje proučeval tektonske razmere v Istri in na Primorskem in napisal: Die Virgation der istrischen Falten (S. B. A. W., Dunaj, math.-natur. Kl. I, 1906). Posebno pozornost je posvetil kraški hidrologiji. Zavračal je hipotezo A. Grunda o kraški podtalni vodi in dotedanje projekte za preskrbo celotne Istre z vodo ter zagovarjal lokalne projekte, ki bi bili v nekaterih primerih izvedljivi: Die unterirdische Entwässerung Istriens und die Wasserversorgung dieses Landes (Vhdl. d. geol. R.-A., Dunaj 1910), Die unterirdische Entwässerung im Karst (Geogr. Zft, Leipzig 1910), Wo mündet die Reka? (Urania 3, Dunaj 1910), Grundwasser im Karst (Mitt. geogr. Ges., Dunaj 1911). Na prošnjo dež. hidrografskega urada v Lj. ga je Drž. geol. zavod na Dunaju poslal na dolenjski kras, da razišče tamkajšnje hidrografske razmere. Geol. in hidrografsko je raziskal zah. del Dolenjske in dal članom Društva za raziskovanje jam na Kranjskem smernice za nadaljnje delo: Karsthydrographische Mitt. aus Unterkrain (Vhdl. d. geol. R.-A., Dunaj 1914). V delu Bergbau und Bergwirtschaft, Dunaj 1919 (v: Wirtschaftsgeographische Karten und Abh. zur Wirtschaftskunde der Länder der ehemaligen österr.- ungar. Monarchie 10) je mdr. opisal tudi vsa naša rudišča, premogišča in druga ležišča mineral. surovin. Za pregledno geol. karto Avstrije in obmejnih dežel (Geol. Karte der Republik Österr. und der Nachbargebiete, Dunaj 1933; merilo 1 : 500.000) je obdelal starejše in lastno gradivo za ves kranjsko-hrvaški in istrski kras.

Prim.: H. Vetters, Erläuterungen zur Geol. Karte von Österreich und seinen Nachbargebieten, Dunaj 1937, 10; H. Küppers, Vhdl. d. geol. R.-A., Dunaj 1960, 1–7 (z bibl); B. Plöchinger, Mitt. Geol. Ges., Dunaj 1960, 289–91 (s sliko); H. Zapfe, Index palaeontologicorum Austriae, Dunaj 1971, 118 (Catal. fossil. Austriae, zv. 15). I. R.

Rakovec, Ivan: Waagen, Luka (1877–1959). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi829549/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine