Slovenski biografski leksikon

Vučer (Wutscher) Franjo, kontraadmiral, r. 13. jan. 1875 na Brezovici pri Šentjerneju kmetu Ignacu in Emi r. Žnidaršič, u. 22. maja 1956 v Drči pri Šentjerneju. Po osn. šoli v dom. kraju je obiskoval 1884–92 klas. gimn. v Lj. Po maturi zaradi preprostega porekla ni bil sprejet v avstr. mornariško vojno akad., zato je okt. 1892 stopil v vojno mornarico v Pulju, 1895 končal mornar. aspirantsko šolo in 1898 opravil izpit za mornar. častnika, nato obiskoval in končal še torpedni (1899/900), potapljaški (1904) in artilerijski (1912) tečaj: 1898–918 je služil v avstr. mornarici (poročnik fregate 1898, poroč. vojne ladje 1905, por. vojne ladje I. razr. 1907, kapetan korvete 1914, kapetan fregate 1918). Ob prevratu je bil v skupini tistih častnikov, ki so na glavnem oporišču v Pulju 1918 razobesili jsl zastavo in prevzeli oblast od avstr. poveljstva. Ko so Istro zasedli Italijani, se je vključil v organiziranje jsl mornarice, bil 1919–23 komandant pomorskega arzenala v Tivtu, do 1926 komandant III. pomorske obalne komande, do 1931 pa komandant I. pomorske obalne komande s čini: 1918 kapetan fregate, 1921 kapetan vojne ladje, 1930 kontraadmiral. 1931 je odšel v pokoj in se 1933 vrnil v r. kraj, kjer je med NOB sodeloval s partizani in podpiral OF. Njegov dom v Drči je pogosto dajal zavetišče partizanom, vanj so se stekali razni obveščevalni podatki, zlasti štaba Gubčeve brigade. Odlikovanja mdr.: 1922 red belega orla V, 1925 sv. Save III, 1930 jsl krone IV, 1931 jslkrone III. – Prim.: podatki hčere Vere Levičnik (Lj.), arhiva Pomorskega muzeja (Split) in Zveznega sekr. za nar. obrambo (Bgd); A. Lesjak, Zgod. šentjernejske fare na Dol., 1927, 189; J. E. Leopold-Lavov, Kartuzija Pleterje in partizani 1941–45, 1953, 20, 22, 33, 52, 56, 61, 63, 69,80–81, 85, 98, 120–2; DL 1956, št. 22; M. Pleiweis, Zlomljeno sidro, 1975, 57, 60. – Slika: arhiv SBL. N. P.

Gspan-Prašelj, Nada: Vučer, Franjo (1875–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi825843/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine