Slovenski biografski leksikon

Vrščaj Dušan, mikolog, r. 30. nov. 1921 v Sevnici mizarju Jožetu in šivilji Alojziji r. Steničar, živi v Ljubljani. Osn. šolo je obiskoval 1928–33 v Brestanici in Zagorju, III. drž. gimn. 1933–41 v Lj. Spomladi 1942 je bil zaradi dela v OF aretiran in interniran v Gonarsu, nato v Trevisu. Ob kapit. Italije je stopil v Briško-beneški odred. Po osvoboditvi je bil komisar bataljona v Odredu cone A. Od 1946 je kot pripadnik JLA študiral medicino v Lj. in 1952 dipl. Dvoletni staž je opravil v voj. bolnišnici v Lj.; nato je obiskoval sanitetno oficirsko šolo v Bgdu, tu na Voj. med. akad. z izpitom 1966 končal specializacijo iz interne medicine. 1955–7 je bil načelnik sanitete 6. prolet. liške divizije v Karlovcu in 1957–9 Centra za zveze v Šentvidu (Lj.); 1966–72 je bil internist, od 1972 načelnik inter. odd. voj. bolnišnice v Lj., 1979 upokojen v činu polkovnika sanitetne stroke. – Odlikovanja: red za hrabrost, partiz. zvezda III in ranjeniška značka (1945), red zaslug za narod III (1953), za vojne zasluge III (1956), ljudske armade s srebrno zvezdo (1970), bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (1975), ljudske armade z zlato zvezdo (1978) idr. Prejel je več priznanj gobarskih družin in društev, mdr. je častni član Československé mykologické společnosti (1979).

Že v mladosti je proučeval gobe, od 1952 pa se poglablja v mikologijo, dela v Mikološki sekciji Prirodosl. društva Sje oz. kasneje v Mikol. društvu Sje. Ustanavljal je gobarske družine, ki so se 1976 združile v Zvezo gobarskih družin Sje (bil preds. do 1984, z 2-letno prekinitvijo). Prizadeval si je za racionalno in kulturno nabiranje gob, strok. vrednotenje, razpoznavanje in ustrezno poimenovanje gobjih vrst in različkov. Od ustan. 1970 je bil član, od 1976 preds. terminol. komisije, ki je 1972 pripravila prvi seznam slov. imen za gobe s 570 vrstami. 1981 je s sodelavci sestavil drugi seznam s skoro 2000 lat. in 1500 slov. imeni gliv (sam pripravil okoli 77 % vsega), ki so razširjene po Sji. Prvi je ugotovil, opisal in poimenoval s slov. imeni štev. gobje vrste, mdr.: gorsko gostolistko (Melanoleuca evenosa), orjaško strnišnico (Stropharia eximia), koromačnico oz. gorskega ostrigarja (Pleurotus eryngii, var. nebrodensis), velikega lovkarja (Anthurus archeri), grenki različek rumenega ježka (Hydnum repandum, var. amarum) idr. Ima bogato gobjo diateko z nad 10 000 barvnimi posnetki. S predavanji, članki, fotografijami in razstavami je veliko prispeval k razvoju ljudskega gobarstva in strok. osveščanju gobarjev. – Piše v Delo, KmG, Proteus, Večer, ZstV idr., zlasti pa v Moj mali svet. npr.: Gobar med lisičkami, ježevkami in podobnimi gobami (1971), Gobarji in mikološko delo, Gobarska abeceda se začne z M (1972), Pogojno užitne gobe (1973, št. 1), Bežen pogled v gobjo eksotiko (1975, št. 12; 1976, št. 1), Glive in dvotirno poimenovanje (1976, št. 5), Kako je s slov. izrazoslovjem v goboznanstvu (1978, št. 2), Gobarji in raziskovanje mikoflore v Sji (ib., št. 7/8), Sodelovanje pripomore k spoznavanju gob (ib., št. 1), Najbolj strupena med strupenimi (1980, št. 9). – Prim.: arhiv agronom. odd. Bioteh. fak. Lj.; ZstV 1970, 389–91 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Vrščaj, Dušan (1921–2010). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi824315/#slovenski-biografski-leksikon (23. september 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine